Hopp til hovedinnhold

Støtte til busstreiken

Fagforeningskamerater gir sin støtte til busstreiken.

200921-busstreik alnabru-3536.jpg

Det kommer stadig inn nye støtteerklæringer. Siden oppdateres med jevne mellomrom.

Forbund

Norsk Arbeidsmandsforbund

Søndag 20. september gikk 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ut i streik etter at det ble brudd i meklingen. Bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig og har fått en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag.

Forbundsleder Anita Johansen mener bussjåførenes krav om bedre lønn og arbeidstidsordninger er nøkterne og rimelige.

– Vi støtter deres legitime krav om å styrke kjøpekraften og få på plass skiftordninger som er mulige å kombinere med familieliv, sier forbundsleder Anita Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin fulle støtte til Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for bussjåfører.

Fellesorganisasjonen (FO)

FO støtter de streikende bussjåførene i Fellesforbundet. 

Vi støtter sjåførene i en nødvendig og rettferdig streik for å rette opp i økonomiske skjevheter og grunnleggende krav til trygghet og en mer forutsigbar arbeidshverdag. 

Bussjåførene er en viktig yrkesgruppe som binder sammen landet, kjører våre barn til skolen og de spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. De har over år blitt hengende etter lønnsmessig, og har fått en stadig mer uforutsigbar arbeidshverdag, med lange arbeidsdager, med pauser uten lønn. Dette er en streik for vår alles sikkerhet. 

Vi støtter dere i kampen, og ønsker dere lykke til. 

Norsk lokomotivmannsforbund

Det er et rimelig krav at bussjåførene som kjører barn til skolen og folk på jobb skal ha en anstendig lønn å leve av.

For 13 år siden ble arbeidsgivere og arbeidstakere i bussbransjen enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien, men det motsatte har skjedd. Bussjåførene har svært krevende arbeidstidsordninger, og kan være opptatt på jobb opp i mot 70 timer pr uke, men kun få betalt for halvparten. Dette kalles delt skift, hvor du må ta fri uten lønn midt på dagen.

Norsk Lokomotivmannsforbund gir sin fulle støtte til Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet i den pågående busstreiken, hvor sjåførene streiker for den lønna de ble lovet og for en arbeidsdag som gjør det mulig å leve et vanlig liv. 

EL og IT forbundet

Bussjåførene har vår fulle støtte.

– Bussjåførene har hengt etter i lønnsutviklingen over lang tid. Når arbeidsgiversiden ikke ønsker å gjøre noe med det er det helt naturlig at de går ut i streik. Pandemien kan ikke brukes som en unnskyldning for å fortsette rovdriften på ansatte. De har fått mer en nok applaus for sin innsats, nå må de faktisk få en anstendig lønn for jobben de gjør, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Det er 13 år siden partene ble enige om at bussjåførene skulle ha en lønn på linje med industrien, men i de siste tre årene har lønnsforskjellen økt med 16.000 kroner.

Samtidig har de en arbeidshverdag som preges av manglende pauser, begrensede muligheter for toalettbesøk, og pålagt ulønnet arbeidsoppgaver.

– Dette er ikke akseptabelt, og det er en selvfølge for oss å gi de streikende bussjåførene full støtte. I den krisen vi er i burde det være krystallklart hvor viktig denne yrkesgruppen er, nå må det reflekteres i et anstendig oppgjør for de ansatte, mener Andersen.

NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

NNN støtter de streikende Bussjåførene

Fellesforbundet, YTF, Fagforbundet og Jernbaneforbundet

Arbeidsgiverne var ikke villige til å komme bussjåførene i møte under mekling og bussjåførene i Oslo og Viken gikk ut i streik søndag. Streiken trappes opp over hele landet førstkommende lørdag.

– Vi gir vår fulle støtte til bussjåførene – de som streiker for bedre lønn og trygghet, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Anne Berit Aker Hansen.

Dere har vår fulle støtte!

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjømannsforbund støtter de streikende bussjåførene i Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet.

Transportarbeidere på tvers av alle transportformer merker et økt press på lønns- arbeidsvilkår.

– Vi støtter helt og fullt bussjåførenes kamp for en arbeidsdag å leve med og en lønn og leve av, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Parat

Parat vil med dette gi sin fulle støtte til Fellesforbundet og bussjåførene som nå er i streik for første gang på 22 år.

Bussjåførene har en svært ansvarsfull, krevende og til tider farlig jobb. Avtalen som ble inngått med arbeidsgiverne i 2006 innebar at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er imidlertid avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

Det er vanskelig å forståat arbeidsgiver ikke er villige til å tette dette gapet slik at vi også for fremtiden kan være sikret kvalifisert arbeidskraft til dette viktige yrket som binder landet sammen.

Norsk flygerforbund

Norsk Flygerforbund gir full støtte til Fellesforbundet og de streikende bussjåførene

Norsk Flygerforbund støtter de streikende bussjåførene i deres kamp for bedre arbeidstidsordninger og en anstendig lønn de kan leve av. Arbeidsgiversiden har i tidligere forhandlinger forpliktet seg til at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, men det motsatte har skjedd, og lønnsforskjellene har økt. At bussjåførene heller ikke får betalt for all tid de er på jobb er ikke noe vi ønsker å se i Norge i 2020.

Bussjåførene har en viktig samfunnsrolle, og sørger for helt nødvendig infrastruktur som er av stor betydning for enkeltmenneskers liv og for samfunnet. Arbeidsvilkårene går på sikkerheten løs, og bussjåførene har helt legitime krav.

Pilotene i Norsk Flygerforbund har stor forståelse for at bussjåførene tar denne kampen. Vi mener NHO Transport må strekke seg lenger for å imøtekomme helt rimelige krav fra Fellesforbundet.

Vi forventer at arbeidsgiversiden nå viser reell vilje til å finne en løsning, slik at konflikten ikke blir langvarig.

Vi står sammen med dere, og dere har vår fulle støtte.

Lokale fagforeninger og sammenslutninger

Bygningsarbeidernes forening

Tariffoppgjøret i år har ikke først og fremst vært prega av koronapandemien, men av NHOs steile holdning og mangel på forhandlingsvilje. Alle forhandlingsdelegasjonene har vært møtt med leksa null, null, null.

Fellesforbundet avd 600, Bygningsarbeidernes fagforening er derfor ikke overrasket over atarbeidsgiverne også tok med seg denne forhandlingsposisjonen inn i meklingen på bussjåførenes overenskomst.

Bussjåførene har sakket akterut lønnsmessig til tross for løfte fra arbeidsgiverne om at de skulle nærme seg industriarbeiderne. Arbeidsgiverne ville ikke innfri dette. I tillegg har mange sjåfører såkalte delte skift, noe som innebærer at de må ta fri midt på dagen og i praksis være på jobb 70 timer, men få betalt for halvparten. Arbeidsgiverne ville ikke gå med på bedre arbeidstidsordninger. Derfor måtte bussjåførene gå til streik!

Det ertøft og modig gjort av bussjåføreneå gå til arbeidskamp i denne situasjonen. Vår forening vil bidra det vi kan for at kampen deres skal lykkes og vil også oppfordre våre lokale klubber til å støtte dere.

Tømrer og byggfagforeningen

Fellesforbundet avd. 601 Tømrer og byggfagforeningen støtter de streikende.

Under koronakrisa har bussjåførene stått i arbeid, og gjort det mulig for samfunnet å gå rundt, til tross for til dels ekstreme tiltak i samfunnet.

Dette har de gjort med risiko for egen helse. Dette har også vist hvilken viktig samfunnsfunksjon denne yrkesgruppa har.

Takken fra arbeidsgivere er enda et oppgjør som bryter avtalen om å nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeid utført for å gjennomføre jobben skal også lønnes. Det burde være en selvfølge at sikkerhetssjekk på buss før den skal kjøre faller innenfor betalt arbeidstid.

Derfor støtter vi bussjåførene 100% i denne konflikten. Og ønsker våre kamerater lykke til i kampen for et mer rettferdig arbeidsliv!

Oslo distrikts konduktørforening

Oslo distrikts konduktørforening ønsker å utrykke sin hele og fulle støtte til bussjåførene som gikk ut i streik 20.09-20. 3800 sjåfører er foreløpig tatt ut i kampen mot uverdige arbeidstidsordninger og sterkt press på lønn grunnet en ond sirkel bussbransjen har havnet i med ett håpløst anbudsregime. Dette presset på sjåførene går på sikkerheten løs. Dette er en viktig kamp for alle!

Vi ønsker de streikende mot i kampen for bedre lønn og arbeidsforhold. Stå på!

LO i Sarpsborg

Når hverdagsheltene streiker. Da ser vi hvor viktige de er.

Mens de fleste av oss organiserte har fått en liten men jevn økning i reallønn de siste årene, har bussekællæne gått ned.

For å si det enkelt:
De får mindre mjølk for timelønna nå enn før.

Likevel har de godtatt dette.

Kjørt folk til jobb.
Kjørt folk til byen.
Kjørt barna våre til skolen. Og trygt hjem igjen.

Selv har de lengre dager på jobb. Selv har de mindre mat for lønna.

Uten å demonstrere. Uten å streike.

Bare kjører på.
Som regel med et smil.

For de vet at yrket er både transport og service.

Når har vi nådd grensa. Slik skal det ikke fortsette.

Det er på tide at disse hverdagsheltene, disse miljøheltene får den lønna de fortjener. Og en god og trygg arbeidshverdag.

Full støtte fra oss til de streikende. Det skulle nesten bare mangle.

LO i Stavanger og omegn

LO i Stavanger og Omegn gir sin fulle støtte til bussjåførane organisert i Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet som er i streik frå i 20.september.

Bussjåførar kan vere opptatt på jobb i 70 timer pr uke men får bare betalt for halvparten. Årsaka er det som blir kalt for delte skift, med friperioder mellom kjøreoppdrag som ein i praksis ikkje kan nytte som fritid med familie eller venner. I tillegg har bussjåførar dårleg lønn. Dei siste tre åra har forskjellen mellom årslønna til ein bussjåfør og årslønna i industrien auka med kr 16 000,- i disfavør av bussjåføren. Dette har skjedd til tross for at arbeidsgjevarane for 13 år sidan blei enige med organisasjonane til bussjåførane om at lønna skulle nærme seg industrien. Dette løftet har arbeidsgjevarane aldri hatt til hensikt å holde. Nå er det på tide at dei blir stilt til ansvar.

Samfunnet vil trenge 1000 nye bussjåførar årleg i tida framover. Då må yrket bli meir attraktivt enn det er i dag. Skal det skje så må krava frå sjåførane sine organisasjonar om ei familievennleg arbeidstid, mulegheiter for kompetanseutvikling og ei lønn på nivå med industrien innfris.

Me oppfordrar både fagforeningar og enkeltpersonar til å gi full støtte til dei streikande bussjåførane.

Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Vi støtter de streikende bussjåførene i deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår!

I lang tid har bussjåførene hengt etter i lønnsutviklingen. Det har gått hele 13 år siden partene i bussbransjen ble enige om at lønna gradvis skulle nærme seg gjennomsnittlig industriarbeider- lønn. Her har arbeidsgiver svikta grovt - og det motsatte har skjedd.

I tillegg jobber bussjåførene under svært krevende arbeidsvilkår og lite tilfredsstillende arbeidstidsordninger; de får for dårlig tid til sikkerhetssjekk av buss, får ikke tid til dopauser, rutene er for stramme og skaper en belastende og stressende arbeidshverdag. De har delte dagsverk hvor de må ta fri uten lønn midt på dagen. Det betyr feks at de jobber i morgenrushet, har «fri» midt på dagen og deretter jobber i ettermid- dagsrushet igjen. På denne måten kan en bussjåfør være opptatt med jobb opp mot 70 timer per uke, men kun få betalt for halvparten. Dette er urimelig, urettferdig og legger på ingen måte grunn- laget for et godt liv.

Bussjåfører utgjør et av de samfunnskritiske yrkene, dette har vi alle fått høre under Korona-krisa. Da forventer vi også nå at arbeidsgiverne viser å sette pris på de folka som står i førstelinja og hol- der hjula i gang, bokstavelig talt. Bussjåførene sørger for helt essensiell infrastruktur der de frakter folk til og fra skole og jobb og på kryss og tvers av land og strand. De jobber til alle døgnets tider, 365 dager i året. De fortjener ei skikkelig lønn å leve av og en arbeidshverdag å leve med.

Lokomotivpersonalets Forening Oslo gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene i Norsk Jern- baneforbund, Fellesforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Lykke til i kampen for et mer rettferdig arbeidsliv, stå på - vi står med dere!

Utdanningsforbundet i Bergen

Vi støtter de streikende bussjåførene!

Vi i Utdanningsforbundet Bergen vil med dette gi vår fulle støtte til dere som streiker for et anstendig lønnsnivå i bussbransjen. I tillegg til at det er viktig å sikre at arbeidsgivere respekterer inngåtte avtaler, er det helt opplagt for oss at lønnsnivået for bussjåfører må heves.

Dere har en krevende jobb, og er helt sentrale for at samfunnet skal gå rundt, og for at vi på sikt skal nå målene om et mer klimavennlig samfunn. Det skulle bare mangle at dere får en lønn som gjenspeiler ansvar, belastning, viktigheten av jobben og at betalingen står i et rimelig forhold til sammenlignbare yrkesgrupper.

Stå på!

LO GLTV (Gjøvik, Land, Toten og Valdres)

Det pågår for tida to store streiker i norsk arbeidsliv, der vektere og bussjåfører kjemper for rettmessige krav.

Det er mange likhetstrekk bak hvorfor de streiker. Begge grupper har for mange år siden protokollført at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Samtidig har de sakket akterut, sammenliknet med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lønn er en viktig forutsetning for rekruttering til enhver bransje. De krever derfor en lønn å leve av.

Begge bransjer er også preget av mye ubekvem arbeidstid, delte skift og en lite familievennlig arbeidshverdag. De krever derfor et arbeid å leve med.

Begge bransjer ønsker også utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Både vektere og bussjåfører trenger å føle at de blir satset på, i jobben. De krever derfor en bransje de kan ha en framtid i, og som de kan rekruttere til.

Dette er rettferdige krav som har bygd seg opp over flere år. Vekterne og bussjåførene har vår fulle støtte, og vi håper arbeidsgiverne snarlig tar kontakt for å innfri på disse punktene. Vi oppfordrer alle andre til å støtte dem.

Elektropersonalets forening i Trondheim

Elektropersonalets Forening Trondheim ønsker å utrykke vår fulle støtte til våre streikende kamerater i den viktige buss streiken!

Kampen dere nå står i er en viktig kamp. En viktig kamp for sjåførene i dag, og en enda viktigere kamp for fremtidens sjåfører. En trygg og god hverdag, med ei lønn og leve av er noe vi bestandig skal løfte våre faner for!

Vi støtter dere fullt ut. Og håper at dere endelig vil få trygghet i arbeidshverdagen, og ei lønn som det går an å leve av.

Elektropersonalets forening i Agder/Rogaland

Elektropersonalets forening Agder/Rogaland gir vår fulle støtte til alle streikende bussjåfører!

Dette er en viktig kamp! Bussjåfører er mye på jobb og får ikke betalt for jobben de faktisk gjør. Delte dagsverk og ugunstige arbeidstider blir ikke kompensert på linje med andre arbeidere. Deres arbeidsgivere har lovet at lønna skulle nærme seg industrien, men dette løftet har aldri blitt holdt. Nå må arbeidsgiverne bli stilt til ansvar.

Vi støtter deres kamp for en mer attraktiv arbeidsplass med bedre arbeidstider, og en lønn til å leve av!

LO i Nord-Rogaland

LO i Nord-Rogaland støtter bussjåførenes kamp for en rettferdig lønn. I media hører vi om bussdirektører som tjener fra 3 til nesten 4 millioner kroner i året. Direktørene har også en lønnsvekst som vanlige arbeidsfolk bare kan drømme om.

Det er ikke applaus og godt humør som betaler regningene og skaffer mat på bordet. Bussjåførene er de som bokstavelig talt holder hjulene i gang i denne krevende perioden som hele samfunnet nå står ovenfor.

Når direktørene bevilger seg bonuser som er like høye som årslønna til bussjåførene, er det både forkastelig og provoserende. Skammelig er det rettet ordet.

Vi trenger flere sjåfører, ikke flere direktører med millionlønninger.
Det er de godt betalte direktørene med enorme bonuser som skal vise moderasjon, ikke de ansatte som er i frontlinjen under pandemien. De fortjener all vår støtte.

Sammen er vi sterke!

NTL Sentralforvaltningen

NTL Sentralforvaltningens arbeidsutvalg er overrasket over at arbeidsgiverpartene i tariffoppgjørene for bussbransjen, Spekter og NHO Transport, ikke ville innfri arbeidstakernes krav.

Bussjåførene har stått i front i en kritisk samfunnsfunksjon under pandemien med fare for egen helse. Det holder ikke med applaus. Både en bedring av arbeidstidsordningene og ordningene for kompetanseutvikling, og en oppfølging av tidligere løfter om heving av lønnsnivået sett i forhold til industriarbeiderlønn er svært gode krav som burde la seg innfri, også i den krevende situasjonen vi er inne i under pandemien.

NTL Sentralforvaltningen vil erklære sin fulle støtte til de streikende bussjåførene.

Politiske partier

Vestland SV

Etter brudd i mekling mellom NHO og ansatte i bussbransjen. Streiker 3800 bussjåfører fra søndag 20. september.

Uthvilte bussjåfører er nødvendig for at vi skal kunne reise dit vi vil. Stadige an- budsrunder fører til økt press på sjåførenes lønns og arbeidsforhold. I bussbransjen er delte skift mer regelen enn unntaket, og mange sjåfører blir pålagt å utføre nødvendig sikkerhetssjekk på fritiden.

Når arbeidsgiver under forhandlinger og mekling bryter gamle avtaler om lønns- vekst. Er det absolutt forståelig at dette oppgjøret endte i streik.

Vestland SV mener at ordnende arbeidsforhold er en forutsetning for både sjåfører og passasjerers sikkerhet. Videre ser vi det som en selvfølge at ansatte lønnes for all tid de faktisk er disponible for arbeidsgiver. Og at arbeidsgiver overholder de avtaler de har inngått.

Derfor gir Vestland SV sin fulle støtte til de streikende bussjåførene.

Faglig utvalg i Telemark og Vestfold SV

3800 bussjåfører i Oslo og Viken er i streik fra søndag 20. september. Dette skjer fordi arbeidsgiverne ikke er villige til å komme dem i møte på helt rettferdige krav både når det gjelder arbeidstidsordninger og rettferdig lønn.

Lørdag 26. september blir streiken utvidet med nye 1906 organiserte arbeidstakere og streiken berører hele landet.

Faglig Utvalg Vestfold og Telemark SV støtter fagbevegelsens rettferdige krav om en arbeidsdag som gjør det mulig å leve et vanlig liv og som ivaretar sikkerheten på norske veier og vi støtter rettferdskravet om at bussjåførerne skal få den lønna de ble lovet for 13 år siden da arbeidsgiverne og arbeidstakerne i bussbranjen ble enige om at lønna skulle nærme seg lønna i industrien.

Sauda Arbeiderparti

Sauda Arbeiderparti støtter bussjåførenes kamp for en rettferdig lønn, en familievennlig arbeidstid og kompetanseutvikling.

Det er ikke applaus og godt humør som betaler regningene og skaffer mat på bordet. Bussjåførene er de som bokstavelig talt holder hjulene i gang i denne krevende perioden som hele samfunnet nå står ovenfor. Bussjåfører og togførere er en av de gruppene som vi har satt vår lit til og som har stått i frontlinjen under pandemien.

Vi trenger flere sjåfører, det har partene vært enige om lenge. Skal samfunnets behov av bussjåfører dekkes trenger vi 1000 nye hvert år. Lønninger vil være en viktig, om ikke avgjørende, faktor som sikrer det behovet. Men også arbeidstidsordninger er viktig. De ordninger, med et lengre opphold mitt på dagen, som bussjåfører har i dag kan føre til uker der arbeidstaker er på jobb i opptil 70 timer. Denne bruken av "delt skift" mener Arbeiderpartiet i Sauda er ikke fører arbeidslivet i riktig retning.

Satt i dette perspektiv har vi god forståelse for at er det provoserende når direktørene bevilger seg bonuser som er like høye som årslønna til bussjåførene. Denne fordelingen er ikke bærekraftig.

Tariffkravene som er fremmet på vegne av vanlige folk som kjører våre barn til skolen og deg på jobb er etter vårt syn i tråd med øvrige krav i år.
Vi står sammen med bussjåførene i denne kampen. Det er et spørsmål om grunnleggende rettferdighet!

Internasjonale støtteerklæringer

Amalgamated Transit Union (ATU), USA/Canada

Silver Spring, MD – The Amalgamated Transit Union (ATU) expressed strong support for the strike by bus drivers in Norway. The bus drivers are represented by four unions - Fellesforbundet and Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet and Jernbaneforbundet.

“I want to express the strong support of the more than 200,000 members of the Amalgamated Transit Union with bus drivers on strike in Norway. These bus drivers - like our brothers and sisters - have been risking their lives since this pandemic began to provide critical transportation to essential workers and all those who rely on public transit,” said International President John Costa , who heads up the largest transit union in North America. “They call us heroes on the frontlines, but at the bargaining table they expect us to take zeroes.”

Costa asserted the Norwegian employers’ organization - NHO Transport and Spekter – is attempting to use the coronavirus as cover to refuse the workers’ demands as transit agencies in North America have done to try to cut wages and benefits and even lay off workers.

“As fellow transit workers we recognize the struggle to fight these tactics. This strike sends a loud and clear message that working people will not stand silent,” Costa continued. “The ATU stands in solidarity with Norwegian bus drivers in their fight for a fair and just contract that recognizes their commitment and dedication not only during the pandemic, but every day.”

Kommunal, Sverige

Kommunal stödjer er i er strejk!

Svenska Kommunalarbetareförbundet både rimliga och rättfärdiga. Seriösa arbetsgivare fullföljer ingångna avtal, men trots det har löneskillnaden efter 13 år ökat istället för minskat jämfört med industrin.

Alla busschaufförer förtjänar en bransch med arbetsgivare som fokuserar på sina anställda när det gäller löner, arbetstider, säkerhet, arbetsmiljö, framtidsinriktad utveclding av kollektivavtalen och förarnas kompetens.

Fortsätt fighten!