Hopp til hovedinnhold

Varsling og etiske retningslinjer

I Fellesforbundet skal det være trygt å være og det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold.

Forbundet har utarbeidet etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen, og vi har varslingsrutiner som skal være kjent for alle. Målet er å legge til rette for en positiv utvikling av hele organisasjonens kultur med det formål å utvikle fellesskapet og en atmosfære av åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.

Vi vil bekjempe diskriminering, trakassering, uakseptabel oppførsel og kultur, korrupsjon og økonomisk mislighold.

I Fellesforbundet forventer vi at medlemmer, tillitsvalgte og ansatte sier ifra når de opplever eller oppdager ting som ikke er greit etter våre etiske retningslinjer, eller som bryter med normal oppførsel og normer.

Varsling i Fellesforbundet

I Fellesforbundet er vi glade for og stolte av å ha medlemmer og tillitsvalgte med ulikt kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, samlivsform og alder.

Ingen skal bli ulovlig eller urimelig forskjellsbehandlet på grunn av dette. Ingen skal oppleve trakassering eller seksuell trakassering når de er med på aktiviteter og engasjerer seg i Fellesforbundet.

Varslingsutvalget

Du kan alltid kontakte varslingsutvalget for veiledning eller for å sende inn et varsel: varslingsutvalget@fellesforbundet.no