Hopp til hovedinnhold

Lokale forhandlinger og samarbeid med ledelsen

For å få til et godt samarbeid med ledelsen er det nødvendig å ha en systematisk tilnærming. Som tillitsvalgt på din arbeidsplass er det du som har forhandlingsrett på vegne av dine medlemmer overfor deres arbeidsgiver. Du er medlemmenes talerør overfor ledelsen. Her er noen viktige punkter som er viktig å kjenne til i forbindelse med forhandlinger.

 • Det er viktig å forankre krav og løsninger hos medlemmene i klubben
 • Det er viktig å ha medlemsmøter og informere medlemmene jevnlig
 • Det er viktig å minne medlemmene på at det sjelden man får innfridd alle krav, og at de må ha realistiske forventninger til utfallet
 • Det er ikke lurt å skrive under på en avtale før du har fått aksept for resultatet fra de andre i klubben
 • På samme måte som du skal ha respekt for arbeidsgiver, har du som tillitsvalgt krav på respekt fra arbeidsgiver (se Hovedavtalen [link]).
 • Som tillitsvalgt er det alltid lurt å holde medlemmene så oppdatert som mulig. For å klare dette trenger du litt informasjon fra bedriften. Du har blant annet krav på følgende:
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for fremtiden

Når du som tillitsvalgt skal forhandle er det noen regler du må forholde deg til. Det er ikke vanskelig, men det er viktig å overholde tidsfrister og i tillegg vite hva som kreves for å få gjennom klubbens krav. For å gjøre det så enkelt som mulig har vi lagd en aksjonsplan til deg. Denne kan du bruke som rettesnor når du kommer i en forhandlingssituasjon:

Steg 1: Krev forhandlingsmøte.

Lever en skriftlig henvendelse til ledelsen, der du i henhold til Hovedavtalens §2.3 krever forhandlingsmøte innen åtte dager. Foreslå gjerne møtetid og møtested. Det må framgå hva saken gjelder.

Steg 2: Formuler kravene

Du kommer langt hvis du vet hva du vil. Formuler kravene på forhånd. Tenk igjennom hvilke kompromiss dere eventuelt kunne akseptere.

Steg 3: Forbered deg godt

Tenk gjennom hvordan vil du presentere saken for ledelsen og noter ned argumentene dine. I tillegg er det lurt å tenke gjennom hvilke standpunkter og argumenter ledelsen vil ha. Ut fra dette kan du forberede motargumenter.

Steg 4: Forhandlingsmøtet

Lag en kort saksfremstilling som huskeliste. Ta den med deg på møtet og bruk den underveis. Det skal alltid være minst to representanter fra de ansatte med på forhandlingsmøter. På forhånd bør dere bli enige om hvem av dere som skal føre ordet.

Steg 5: Referat (protokoll)

Det skal alltid skrives et referat etter møter og forhandlinger. Et slikt referat kalles protokoll. Det skrives protokoll så det ikke blir tvil eller konflikt rundt hva som ble sagt, eller hva som ble avtalt, i ettertid. Hvem som skriver avtales ved møtestart. Det viktige er at begge parter har lik rett til å få med sine synspunkter og krav i referatet. Referatet skal leses opp i sin helhet og undertegnes før dere forlater møtet. Husk, det skal fremgå hvilke saker som har vært behandlet og hvilke synspunkter de to partene har. Enighet eller uenighet må komme klart frem. Bruk vanlig norsk, sånn at også personer som ikke var tilstede i møtet kan forstå hva som er blitt avtalt. Husk at du skal få en kopi av det signerte referatet.

Steg 6: Tilbakemelding til medlemmene

Så snart som mulig etter at møtet er slutt skal du orientere medlemmene i klubben om resultatet. Det er viktig at alle vet hva utfallet av forhandlingene har blitt.

Tips og triks

Opptre behersket og saklig i møtet. Bruk argumentene dine til å vise styrke og saklighet. Husk, du har medlemmene i ryggen og så lenge du viser respekt for ledelsen vil du også få respekt tilbake.

Hvis det oppstår ting underveis i møtet som gjør deg usikker, for eksempel at ledelsen legger frem uventede opplysninger eller forslag, har du mulighet til å be om et kort særmøte eller en «time out». Dette kan du for eksempel gjøre ved å si at disse opplysningene var nye for deg, og du har derfor behov for å diskutere temaet med de du har med deg i møtet. Da kan du avklare usikkerheten sammen med den eller de du har med deg i møtet, uten at ledelsen er tilstede. Hvis dere ikke klarer å finne svar som gjør dere trygge, bør du ta en telefon til din lokale avdeling for å få en oppklaring eller videre tips til hvordan du bør gå frem.