Hopp til hovedinnhold

Når bedriften er konkurs

Dersom bedriften er konkurs, er det en krevende situasjon for ansatte og tillitsvalgte. Her får du som tillitsvalgt informasjon og gode råd.

Når er en bedrift konkurs?

Konkurs skjer når virksomheten ikke lenger kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser (insolvens), og når problemene ikke er midlertidige.

Det er domstolene som åpner konkurs i en bedrift. Det er i hovedsak tre årsaker til at bedrifter går konkurs. Enten begjærer bedriften oppbud ("slår seg selv konkurs"), en kreditor eller en arbeidstaker begjærer bedriften konkurs.

Hva skjer med bedriften når den er slått konkurs?

Ved konkurs opphører bedriften, og boet overtas av en bobestyrer. Bostyreren er utnevnt av retten, og er ofte en advokat. Tariffavtalen er heller ikke lenger gyldig ved bedriften. Dersom driften forsettes av bostyret, må tariffavtalen tegnes på nytt med dem. Det må også gjøres hvis en ny eier tar over boet og starter bedriften opp igjen.

Når bedriften er slått konkurs kan enten all virksomhet opphøre, eller bostyret kan drive videre midlertidig med full eller delvis drift, mens man jobber med å få nye eiere inn. Hvis bostyret bestemmer seg for å drive videre skal de betale lønn.

De gamle eierne kan ikke lenger bestemme over bedriften, eller bruke noen av bedriftens eiendeler eller verdier uten samtykke fra bostyret.

Bostyret skal skaffe seg oversikt over bedriftens gjeld og verdier. De skal sørge for at ingenting blir fjernet fra bedriften, og hindre tyveri eller at verdier på annen måte forsvinner.

Hva med jobben min?

Når bedriften blir slått konkurs er du ikke lengre ansatt.  De ansatte skal få en oppsigelse fra bedriften, eller bostyret hvis bedriftens ledelse ikke gjør det.

Når man mottar oppsigelsen skal man melde seg som arbeidssøker på NAV på vanlig måte. Det er ingen oppsigelsestid når bedriften har gått konkurs.

Hvis bostyret ønsker å drive videre kan de engasjere det antallet medarbeidere de trenger til det.

Hvis det kommer nye eiere som kjøper konkursboet kan de i prinsippet ansette hvem de vil, uavhengig av om de har jobbet i bedriften tidligere. De trenger altså ikke ta hensyn til fortrinnsrett som tidligere ansatt, eller annsienitet eller annet. Men ut i fra et moralsk ståsted burde de jo ansette de som jobba der før konkursen, og de tillitsvalgte kan jo gjøre sitt ytterste for at de opprinnelige ansatte er de som får jobb.

Hvem betaler lønna jeg ikke har fått?

Hvis arbeidsgiver skylder deg lønn ved konkursen, og det ikke fins penger i boet til å dekke dette, vil du kunne få den utbetalt fra Lønnsgarantifondet.

Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap. Det er begrensninger på hvor mye du kan få utbetalt.

Les mer hos NAV om lønnsgarantiordningen

Noen ganger kan det ta lang tid fra man søker til man får utbetaling fra Lønnsgarantifondet. Derfor der det mulig å søke forskudd på utbetalinger fra garantiordingen hos NAV.

Les mer hos NAV om forskudd på utbetalinger