Hopp til hovedinnhold

Hvordan etablere god kontakt med folk

Det er mange måter DU som tillitsvalgt kan komme i snakk med både medlemmer og ikke-medlemmer på.

  • Som klubbtillitsvalgt skal du holde kontakt med og snakke med medlemmene i forskjellige sammenhenger. Det første og viktigste stedet er hverdagen på arbeidsplassen. Du vil få mye informasjon og forhindre mange konflikter og misforståelser ved å gå rundt og snakke med folk ansikt til ansikt der arbeidet foregår. Dette vil gi deg som tillitsvalgt mulighet til å bli bedre kjent med medlemmene i klubben din, og i tillegg vil medlemmene få bedre innsikt i det arbeidet du og klubbstyret gjør.

 

  • God kontakt med medlemmene kan du også sikre gjennom å holde jevnlige klubbmøter. Ofte er det lurt å gjøre dette til en fast «happening», slik at medlemmene blir vant til å gå på klubbmøter. Samtale og diskusjon på klubbmøter vil gjøre deg som tillitsvalgt bedre rustet til å møte arbeidsgiver, og ikke minst holde medlemmene bedre informert om hva som skjer på arbeidsplassen fremover.

 

  • På alle bedrifter må det avholdes årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Her vedtas planene for klubbens arbeid det neste året og dere gjennomgår hva som skjedde i året som har gått. Det er også her det gjøres valg til de ulike vervene. Hvis du lurer på hvordan du gjennomfører et årsmøte, ikke nøl med å ta kontakt med din lokale avdeling. Årsmøter har en ganske fast ramme, og det er derfor lurt å forhøre seg i god tid.

 

  • Det er viktig at du gjennomfører møter med medlemmene i klubben før du går i forhandlinger med ledelsen. Medlemmene skal stå samlet bak de kravene dere har. På samme måte må du informere medlemmene om utfallet av forhandlingene så snart de er avsluttet. Stikkordet er rett og slett god kommunikasjon både før og etter. Forbundet gjennomfører sentrale forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene hvert annet år. Resultatet skal stemmes over av alle medlemmene som jobber på den tariffavtalen dere tilhører. Det er du som er ansvarlig for å gjennomføre avstemningen, og å sende inn resultatet til din lokale avdeling innen fristen. Du vil få informasjon fra avdelingen din i god tid om hvordan avstemmingen skal gjennomføres.

NB! Dere har krav på å ha møte i arbeidstida uten trekk i lønn for å diskutere resultatet i de sentrale forhandlingene.