Hopp til hovedinnhold

Regler for permitterte under koronapandemien

Med bakgrunn i koronapandemien, er det vedtatt midlertidige endringer i regelverket for permittering og dagpenger. De fleste av disse midlertidige reglene varer frem til 1. oktober 2021. Under får du en oversikt over de viktigste reglene.

21104876-nav.jpg

Regler frem til 1. oktober 2021

 • Permitterte har rett på 10 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter. De 10 dagene er arbeidsdager, og vil forskyves dersom du jobber noen dager.
 • Etter de 10 dagene med lønn fra arbeidsgiver, starter perioden med dagpenger fra NAV. Da vil inntekt opp til 304 053 kroner gir dagpenger på 80 prosent, og inntekt mellom 304 053 kroner og 608 106 kroner gi 62,4 prosent dagpenger.
 • Det er ingen ventedager (karensdager) for å få dagpenger.
 • For å ha rett på dagpenger må du være permittert minst 40 % fra din stilling. Har du flere jobber, er det den samlede arbeidstidsreduksjonen som teller.
 • For å få dagpenger, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst 76 013 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.
 • Uansett hvor lenge du allerede har vært permittert, er det mulig å fortsette å være permittert frem til og med 30. september 2021. Det er viktig å være oppmerksom på at det kommer en ny arbeidsgiverperiode på 5 dager for alle som har mottatt dagpenger i 30 uker eller mer, fra 1. juni. Da må arbeidsgiver betale full lønn i 5 dager, før dagpengene igjen inntrer automatisk.
 • Lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønna lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.
 • Alle som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning, kan kombinere utdanning og opplæring og få dagpenger. Denne retten gjelder bare frem til 1. juli 2021.

Regler etter 1. oktober 2021:

 • Permitterte har rett på 10 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter. De 10 dagene er arbeidsdager, og vil forskyves dersom du jobber noen dager.
 • Etter de 10 dagene med lønn fra arbeidsgiver, starter perioden med dagpenger fra NAV. Da får du 62,5 % av din tidligere inntekt i dagpenger.
 • Det er tre ventedager (karensdager) før du kan få dagpenger.
 • For å ha rett på dagpenger må du være permittert minst 50 % fra din stilling. Har du flere jobber, er det den samlede arbeidstidsreduksjonen som teller.
 • For å få dagpenger, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene eller 3 G de siste 36 månedene.

Situasjonen og regelverket kan endres på kort varsel. For nærmere informasjon viser vi til NAV sine sider om koronasituasjonen