Hopp til hovedinnhold

Regler for permitterte under koronapandemien

Med bakgrunn i koronapandemien, er det vedtatt midlertidige endringer i regelverket for permittering og dagpenger. De midlertidige reglene vi har nå, skal vare frem til 1. april 2022. Under får du en oversikt over de viktigste reglene.

21104876-nav.jpg

Regler frem til 1. april 2022

 • Uansett hvor lenge du allerede har vært permittert, er det mulig å fortsette å være permittert frem til og med 31. mars 2022.
 • Permitterte har rett på 10 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter. De 10 dagene er arbeidsdager, og vil forskyves dersom du jobber noen dager. Fra og med 1. mars 2022 økes dette til 15 arbeidsdager.
 • Etter dagene med lønn fra arbeidsgiver, starter perioden med dagpenger fra NAV. Da vil inntekt opp til 304 053 kroner gir dagpenger på 80 prosent, og inntekt mellom 304 053 kroner og 608 106 kroner gi 62,4 prosent dagpenger.
 • Personer som har blitt permittert og fått innvilget dagpenger fra og med 13. desember 2021, og som har tidligere dagpenger som del av beregningsgrunnlaget for nye dagpenger, får et tillegg på kroner 1500 per måned.
 • Det er tre ventedager (karensdager) før du kan få dagpenger. Disse ventedagene vil ikke gjelde for de som blir permittert i mars måned.
 • For å ha rett på dagpenger må du være permittert minst 40 % fra din stilling. Har du flere jobber, er det den samlede arbeidstidsreduksjonen som teller.
 • For å få dagpenger, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst 79 799 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 239 398 kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.
 • Lærlinger som har mistet lærekontrakten eller er blitt permittert får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønna lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Regler fra 1. april 2022:

 • Permitterte har rett på 15 dager med full lønn fra arbeidsgiver etter at permitteringen starter. De 15 dagene er arbeidsdager, og vil forskyves dersom du jobber noen dager.
 • Etter de 15 dagene med lønn fra arbeidsgiver, starter perioden med dagpenger fra NAV. Da får du 62,5 % av din tidligere inntekt i dagpenger.
 • Det er tre ventedager (karensdager) før du kan få dagpenger.
 • For å ha rett på dagpenger må du være permittert minst 50 % fra din stilling. Har du flere jobber, er det den samlede arbeidstidsreduksjonen som teller.
 • For å få dagpenger, må du ha hatt arbeidsinntekt på minst 159 599 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 319 197 kroner (3 G) de siste 36 månedene.

Situasjonen og regelverket kan endres på kort varsel. For nærmere informasjon viser vi til NAV sine sider om koronasituasjonen