Hopp til hovedinnhold

Saksbehandlingsrutiner i avdeling

Her ligger saksbehandlingsrutiner for deg som er tillitsvalgt i avdeling.

Avdelingene gjøres oppmerksomme på at fra 1. desember 2020 tar forbundet i bruk en ny metode for innsending av saker til LO juridisk avdeling. I utgangspunktet endres ingen ting i avdelingenes arbeid med sakene, med følgende unntak:

Det nye systemet åpner for at LO kan hente inn fullmakt fra medlemmet med BankID. Det må derfor opplyses til forbundet om medlemmet har BankID og i tilfelle også medlemmets epostadresse. Inntil videre fortsetter vi med å innhente fullmaktsskjema mv fra medlemmet som tidligere og det sendes forbundet som tidligere. Dette fordi det er begrensinger for hvordan BankID kan brukes av LO.

Videre er det viktig at avdelingene sender inn dokumenter og vedlegg på en best mulig måte for den videre behandlingen. Dersom en sak sendes inn på papir ber vi om at det settes inn en postit lapp eller annet tydelig skilleark mellom hvert enkelt dokument som sendes inn.

Skjema for organisatoriske opplysninger/Blankett 2.
Det er tatt i bruk nytt skjema som erstatter de to som ble brukt tidligere. Det er linker i saksbehandlingsrutinene som leder til dette nye skjema.

Opprettelse av bedrift uten avtale i FANE 2

Det er laget en ny metode for opprettelse av bedrift uten avtale i Fane 2. Det er et nettbasert skjema som avdelingene fyller ut og sender inn til forbundet. Når bedriften er opprettet får avdelingen tilsendt fanenummer.

Det er behov for a fylle ut bedriftens navn, org. nr. og bedriftsnummer samt avdelingens nummer og eposten til den som sender inn skjema. Det sendes kvittering tilbake til innsender når skjema er sendt. Korrekt navn, org. nr og bedriftsnummer finnes i Enhetsregisteret

Opprette bedrift uten avtale i FANE 2 - Skjema ligger her 

Rebestilling av medlemskort:

For rebestilling av medlemskort, klikk her.