Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. I mange tilfeller betyr dette lovfesting av en minstelønn. Nedenfor finner du informasjon om allmenngjorte satser innenfor ulike bransjer.