Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring i verftsindustrien

Dette er de allmenngjorte satsene for deg som jobber i verftsindustrien.

 

Gjeldende fra 1. juni 2019:

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien skal ha en lønn per time på minst:

For fagarbeidere:

kr

178,55

For spesialarbeidere:

kr

170,53

For hjelpearbeidere:

kr

162,60

 

Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

For fagarbeidere:

kr

35,21

For spesialarbeidere:

kr

33,61

For hjelpearbeidere:

kr

32,02

Tillegg som nevnt over tilkommer også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.

 

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

For 2-skiftarbeid (36,5 timer per uke): 

 

 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00

 

Intet

2. skift:

kr

18,91

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager:

kr

40,41

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften:

kr

57,93

Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift:

kr

29,01

 

For 3-skiftarbeid (35,5 timer per uke):

 

 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00

 

Intet

2. skift:

kr

19,49

3. skift:

kr

29,01

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager:

kr

41,58

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften:

kr

59,57

 

For helkontinuerlig 3-skiftarbeid (33,6 timer per uke):

 

 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00

 

Intet

2. skift:

kr

20,66

3. skift:

kr

30,64

For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager:

kr

43,90

Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften:

kr

62,94

 

Omregning fra ordinær arbeidstid
Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:
•    Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
•    Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
•    Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Utgifter til reise, kost og losji

Når arbeidstaker som er ansatt på bedrift eller fast arbeidssted, blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter, innenfor Norge, ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt. Dette gjelder også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på arbeidsoppdrag utenfor bedriften eller utenfor det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales. Dette gjelder også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser, og som blir sendt på arbeidsoppdrag hvor overnatting er nødvendig.

Overtidstillegg
Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen.

Arbeidstøy:

Arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.