Hopp til hovedinnhold

Rett til heltid

Utstrakt bruk av unødvendig deltid er dessverre vanlig innenfor en rekke deler av servicesektoren. Fra 1. januar 2023 er retten til heltid styrket, noe som vil ha stor betydning for ansettelsesmønsteret innenfor hotell- og serveringsbransjen.

Heltid skal være normen i norsk arbeidsliv. Denne lovendringen vil særlig merkes av våre medlemmer innenfor hotell, resturant og catering, såkalt Riksavtalen

Endringen innebærer:

  • Arbeidsgiver plikter å dokumentere behovet for deltid og til å drøfte spørsmålet med tillitsvalgte
  • Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at arbeidsgiveren benytter tilkallingsvikarer og lignende eller leier inn arbeidstakere
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å følge opp at dokumentasjons- og drøftingsplikten overholdes