Hopp til hovedinnhold

Regionale verneombud

De regionale verneombudene (RVO) har siden 1981 arbeidet med HMS på byggeplasser. De er verneombud for arbeidstakerne som ikke har eget verneombud på byggeplassen - også enmannsbedrifter.

Regionale verneombuds oppgave er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidstakere og enmannsbedrifter i byggebransjen. RVO reiser uanmeldt på besøk til byggeplassene. Alle virksomheter innen bransjen omfattes av ordningen. 

Ordningen kom i stand i 1981 på bakgrunn av de spesielle arbeidsmiljøforhold som finnes i bransjen. Risikoen for helseskader og ulykkeshendelser er høy. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og skifte av arbeidssted, gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og underentreprenører på samme byggeplass forsterker denne effekten. RVOs oppgave er å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og stimulere til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet.

Dette gjøres ved å påpeke mangler, informere om regelverket og gi tips til løsninger av arbeidsmiljøspørsmål. I de bedriftene hvor det ikke er valgt verneombud, har de regionale verneombud de samme plikter og rettigheter som et ordinært verneombud. Her kan RVO stanse arbeidet når han mener det foreligger en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse. De regionale verneombudene har tilsvarende myndighet overfor enkeltmannsforetak.

De regionale verneombud skal medvirke til at verneombud blir valgt og til å få opprettet arbeidsmiljøutvalg.

RVO anser det som viktig og nødvendig å ha et godt samarbeid med arbeidstilsynet. Det er avgjørende å ha et godt samarbeid med forbundets ulike organisasjonsledd og byggebransjens ulike lands-sammenslutninger. RVO har også som en prioritert oppgave å drive informasjon på de videregående skoler med byggfag og byggtekniske linjer.

Se oversikt over de regionale verneombudene her.