Hopp til hovedinnhold

Informasjon etter møter i tariff-/bransjeråd i august 2023

Informasjon etter møter i tariff-/bransjeråd i august

 

Medlemstall   

Endring siste måned  

Endring hittil i år  

Landsomfattende overenskomst   

01.09.23  

01.01.23  

Antall  

%  

Antall  

%  

Overenskomst for Trykkerier    

531  

528  

-4

-0.8

3

1

Overenskomst for Bokbinderier   

118

118  

-3

-2.5

0

0

Overenskomst for Serigrafiske bedrifter   

44  

43  

0  

0.0  

1  

2  

Overenskomst for Kartonasjefabrikker   

319  

318  

-4

-1.3

1

0

Til sammen  

1012  

1007  

  

  

  

  

 

Landsomfattende overenskomst 

Medlemstall 

Endring siste måned 

Endring hittil i år 

 

01.09.23   

01.01.23   

Antall   

%    

Antall   

%    

Avisbudavtalen NHO 

628 

660 

-3

-0.5

-32

-5

Overenskomst for Avis  

508 

547 

-8

-1.6

-39

-7

 

Tariffavtale for IFB-området

lTariff-/bransjeråd grafisk godkjente tariffavtale for bedrifter i IFB-området for direktebedrifter. IFB-bransjen omfatter bedrifter som i hovedsak arbeider med informasjon og kommunikasjon. Dette omfatter informasjons-, kommunikasjons-, reklame- og byråvirksomhet.

Bransjekonferanser

Grafisk

Bransjekonferansen avholdes på Quality Hotel på Gardermoen fra   

mandag 15. til tirsdag 16. januar 2024. Det er bestilt til 30 deltakere.  

 

Tema til program:  
Tariffoppgjøret 2024  
- med gjennomgang av forslagene som er innkommet  
 
Utvikling av tariffavtalene  
 
Klubbenes og forbundets stilling i de grafiske bransjene  
- erfaringer etter bedriftsbesøkene 2023  
 
Utvikling av klubbene og bistand fra avdelingene  
 
Etter- og videreutdanning, informasjon om GU, UGE, GS, LOs utdanningsfond 

 

Avis

Bransjekonferanse for avis måtte flyttes til mandag 4.-tirsdag 5. mars og holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det er bestilt til 30 deltakere.

Programmet vil bygges opp rundt tariffoppgjøret 2024, utvikling av klubbene og kompetanseutvikling.