Hopp til hovedinnhold

Lønnstatistikk grafisk 2020

Grafiske klubber i Fellesforbundet bes bruke vedlagte skjema til å sende inn lønnstatistikk.

Vi har tatt opp lønnsstatistikk på de grafiske områdene i mange år. De fleste av dere er kjent med dette og har fylt ut dette skjema tidligere. Verdien av statistikken hviler på at den bygger på et best mulig grunnlag – og det er de opplysningene dere sender inn.

Lønnsstatistikken er veldig viktig, og derfor er det veldig viktig at dere er nøyaktige med å fylle den ut. Erfaringene med det elektroniske skjema er meget gode. Vi foretrekker at dere sender det inn elektronisk.

Husk å krysse av i feltet for overenskomst.

Det skal normalt ikke ta særlig mye tid å fylle ut statistikken.

Lønnsstatistikken tas opp pr. 31.12.20 – Frist for innsending til avdeling 18.01.21 

Lønnsstatistikken brukes av forbundet til å beregne virkningen av krav om økte minstelønnssatser, beregninger av lønnsnivå innen de ulike gruppene, gjennomsnittlønninger for avdeling og hele landet, antall lærlinger, antall uorganiserte og mye mer.

I klubbene kan dere bruke deres egen statistikk til å målrette lønnspolitikken, beregne lønnsnivå i forhold til 85% regelen, sammenligne eget lønnsnivå opp mot andre osv.

Vi er helt avhengig av at dere gjør en nøyaktig jobb. Statistikken er så bra som dere gjør den til. Når det er sagt, så er vår statistikk den beste som finnes for bransjen. Den viser med stor nøyaktighet lønnsnivå og lønnsutvikling i bransjene våre.

Det er også viktig at dere tenker på at de som skal viderebehandle skjemaet kan forstå hva dere har fyllt ut.

Skjema finnes i en elektronisk utgave. Dersom dere fyller ut dette elektronisk så er dere mer låst enn tidligere til å kun bruke de korrekte fagbetegnelsene. Er det for få felter så bruk flere skjema.

Husk å ta vare på en kopi av det skjema som klubben sender inn.

Det er et eget felt for å skrive inn merknader. Bruk dette til å forklare det som ikke passer inn i skjema. F.eks. de som ikke er tatt med fordi de arbeider på helt spesielle lønnsvilkår, de ulike gruppene på øvrige og lignende.

Ved spørsmål, kontakt avdelingen først, og deretter forbundet v/Niels Edvard Killi.