Hopp til hovedinnhold

Pensjon

Pensjon er det vi skal leve av når vi ikke lenger kan jobbe. Alderspensjon fra folketrygden er vår viktigste pensjonsordning. I tillegg kommer tjenestepensjonsordninger betalt av arbeidsgiver og individuelle pensjonsordninger.

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt i alderdommen. Du kan starte å ta ut alderspensjon etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Du kan lese mer om alderspensjon her.

Obligatorisk tjenestepensjon

Den viktigste ordning for pensjon i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006.

Mer informasjon om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) finner du på regjeringen.no.

Avtalefestet pensjon- AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP er en pensjonsordning som bare omfatter dem som jobber i bedrifter med tariffavtale der AFP inngår. AFP i privat sektor er en livsvarig pensjon som du kan ta ut fra du fyller 62 år, dersom vilkårene er oppfylt.
Ønsker du å ta ut AFP må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden (helt eller delvis). På samme måte som alderspensjon fra folketrygden kan du ta ut AFP samtidig som du fortsetter å jobbe.

Les mer om AFP her.