Hopp til hovedinnhold

Havbruksoverenskomsten

Havbruksoverenskomsten gjelder for alt arbeid innen havbruk som f.eks. oppdrett av fisk, skalldyr, sjø- og landanlegg og fryseri når dette er en del av den stedlige virksomhet, eller annen tilliggende virksomhet i forbindelse med hovedproduktet.