Hopp til hovedinnhold

Overenskomst for Miljøvirksomheter MEF

Overenskomst for miljøvirksomheter, miljøvirksomheter, innhenting, sortering, bearbeiding, deponi, ombruk, gjenvinning, avfall, returprodukter, boreslam, jordrensing