Hopp til hovedinnhold

Tariffavtale for distribusjon og budtjenester i Foodora Tariffoppgjøret 2022

Her vil du fortløpende finne informasjon om denne overenskomsten i tariffoppgjøret 2022.

FF-Buss og sykkelbud-RGB.png
Brudd i forhandlingene på Foodora-avtalen

Etter to dager med forhandlinger ble ikke partene enig om en ny avtale, og Fellesforbundet brøt forhandlingene med Virke tirsdag 14. juni.

– Arbeidsgiversiden var ikke villig til å gi et lønnsløft for å øke kjøpekraften for ansatt i bransjen. De var heller ikke villig til å øke minstelønnssatsen nevneverdig, sier forhandligsleder Ole Einar Adamsrød fra Fellesforbundet.

Heller ikke kravet om minstelønn og garantilønn for å sikre at ansatte ikke går ned i lønn ble innfridd. 

– Vi gikk med andre ord ut av forhandlingen like tomhendt som vi gikk inn. Det er flere andre krav som også ble avvist, men som sammen med overnevnte krav blir reist på nytt i meklingen.

Dato for meklingen er 19. september.

 


Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Joakim Johansen, Paul Olai-Olssen, Olga Ersova,
Ole Einar Adamsrød (Forhandlingsleder) og Morten Børke.