Hopp til hovedinnhold

Internasjonale nettverk

Fellesforbundet er med i flere internasjonale nettverk. I tillegg samarbeider vi med Norsk Folkehjelp.

Bransje: Bekledning
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Bygning
Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF)
Den Europeiske bygningsarbeiderføderasjonen (EBTF)
Den Internasjonale Bygningsarbeiderføderasjonen (BWI)

Bransje: Grafisk
Nordisk Grafisk Union (NGU)
Den europeiske føderasjonen for handel, grafisk mm (UNI-Europe)
Den Internasjonale føderasjonen for tjenestesektoren (UNI)

Bransje: Metall
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Papir
Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Skog og Land
Den europeiske nærings- og nytelsesarb. føderasjonen (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Bransje: Transport
Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF)
European Transportworker’s Federation (ETF)
International Transport Workers’ Federation (ITF)

Bransje: Hotell Restaurant og Reiseliv
Nordisk Union av Hotell, Catering og Restaurantansatte
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Internasjonale forbindelser:

Den Internasjonale Faglige Samorganisasjonen (ITUC)
Global Unions
Labour Start

Nordiske og europeiske føderasjoner:

Nordens Faglige Samorganisasjon
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS)/
Europeisk faglig tariffhjemmeside
Europeisk faglig industripolitikk

Sentrale nordiske og europeiske forbund:

IF Metall, Sverige
Unionen, Sverige
Dansk Metalarbejderforbund
CO-Industri i Danmark
Facken innom industrien i Sverige
IG Metall
Svensk Byggnads
BAT-kartellet i Danmark
IG BAU
3F