Hopp til hovedinnhold

Internasjonale nettverk

Fellesforbundet er med i flere internasjonale nettverk. I tillegg samarbeider vi med Norsk Folkehjelp.

Bransje: Bekledning

Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Bygning

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF)
Den Europeiske bygningsarbeiderføderasjonen (EBTF)
Den Internasjonale Bygningsarbeiderføderasjonen (BWI)

Bransje: Grafisk

Nordisk Grafisk Union (NGU)
Den europeiske føderasjonen for handel, grafisk mm (UNI-Europe)
Den Internasjonale føderasjonen for tjenestesektoren (UNI)

Bransje: Metall

Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Papir

Industriansatte i Norden
IndustriAll European Trade Union
IndustriAll Global Union

Bransje: Skog og Land

Den europeiske nærings- og nytelsesarb. føderasjonen (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Bransje: Transport

Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF)
European Transportworker’s Federation (ETF)
International Transport Workers’ Federation (ITF)

Bransje: Hotell Restaurant og Reiseliv

Nordisk Union av Hotell, Catering og Restaurantansatte
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT)
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)

Internasjonale forbindelser:

Den Internasjonale Faglige Samorganisasjonen (ITUC)
Global Unions
Labour Start

Nordiske og europeiske føderasjoner:

Nordens Faglige Samorganisasjon
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon (DEFS)/
Europeisk faglig tariffhjemmeside
Europeisk faglig industripolitikk

Sentrale nordiske og europeiske forbund:

IF Metall, Sverige
Unionen, Sverige
Dansk Metalarbejderforbund
CO-Industri i Danmark
Facken innom industrien i Sverige
IG Metall
Svensk Byggnads
BAT-kartellet i Danmark
IG BAU
3F