Hopp til hovedinnhold

Mer fornybar kraft er nødvendig for å nå klimamålene

Fellesforbundet slutter opp om klimamålene. Vi deler målsetningen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og jobber med det i sikte.

Norge har bygget opp en konkurransedyktig kraftforedlende industri basert på fornybar kraft. Vår ambisjon er å bygge mer klimavennlig industri.

Samtidig skal mye som i dag går på fossilt brennstoff, som biler og anleggsmaskiner, over på strøm. Det gir behov for mer fornybar kraft. Vi kan ikke belage oss på import.

23679732-kjosfossen-waterfall-dam-norway.jpg
Ren, norsk energi: Kjosfossen kraftverk i Flåmsdalen. Foto: Alexander Nikiforov/Mostphotos

Norge har altså behov for mer kraft. Energisparing og effektivisering er nødvendig, men på langt nær tilstrekkelig. Energiutveksling er nødvendig for å sikre oss nok strøm i perioder med lite nedbør i Norge. Det er ikke alltid vi kan være selvforsynte.

Ny produksjon og et mer energieffektivt forbruk vil gi tilgang på mer kraft. Disse mulighetene må utnyttes. Forutsigbar tilgang på kraft er viktig for en framtidsrettet industriell utvikling i Norge.

Derfor må vi:

  • Modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftanlegg.
  • Satse stort på energieffektivisering,
  • Øke kraftproduksjonen gjennom opprustning av eksisterende anlegg,
  • Bygge ut nye anlegg der det ligger til rette for det
  • Forsterke linjenettet. Det er viktig for å øke tilgangen på kraft til stabilt konkurransedyktige priser og redusere prisforskjellene
  • Sikre likeverdig nettariff i industrien
  • Få utslippsfrie byggeplasser både av hensyn til klima og luftkvaliteten. Livsløpsanalyser for bygg og materialer må inngå i kravspesifikasjonene.

Økt tilgang til fornybar energi bidrar til å sikre eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det legger grunnlag for nye.

Norsk leverandørindustri bør ha ambisjoner om økte markedsandeler innen vindkraft, både til lands og til havs. Samtidig ønsker vi å ta vare på urørt natur og artsmangfold. Vindkraftparker må i større grad bidra til inntekt til lokalsamfunnet og må bygges ut ansvarlig.