Hopp til hovedinnhold

Ikke rør sjukelønnsordningen!

Fellesforbundet vil bevare sjukelønnsordninga. Ordninga gir lovfesta rett til lønn ved fravær fra arbeid som skyldes sjukdom eller skade.

I Norge har vi lovfestet rett til lønn ved fravær fra arbeid som skyldes sjukdom eller skade. Retten varer i inntil ett år, og sjukepengegrunnlaget kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (i dag nær 600 000 kroner). Det er ingen karensdager og ingen egenandeler. Derfor sier vi at vi har full lønn under sjukdom i Norge.

Fellesforbundet vil bevare denne ordningen fordi:

  • Du skal slippe å måtte gå sjuk på jobb for å unngå kutt i lønn.
  • Yrker er forskjellige. Reduserte ytelser i sjukelønnsordningen vil ramme ulikt. Ikke alle kan velge å jobbe hjemmefra. Folk i stillesittende jobber innendørs, med liten og ingen kontakt med andre, vil i mindre grad bli rammet enn folk i andre jobber.
  • Lavtlønte og kvinner vil tape mest, fordi disse ofte arbeider i yrker med det høyeste sjukefraværet.
  • Å arbeide mens en er sjuk, vil som regel føre til at en blir sjuk lengre, og vil over tid svekke helsa.

Full lønn under sjukdom er ett av de viktigste velferdsgodene vi har i Norge. Vi har råd til det. Ordningen er forebyggende. Det er en myte at det skulkes mye i norsk arbeidsliv. Korttidsfraværet er på bare rundt 1 prosent. Hadde det vært mye skulk, ville den prosenten vært høyere. Forskning dokumenterer at mangelfull innflytelse over eget arbeid er en viktig årsak til sjukefravær. Fellesforbundet vil styrke arbeidstakernes innflytelse i arbeidslivet.

Det samlede fraværet er omtrent 12 prosent lavere enn det var for snart 20 år siden, da det ble inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA). Mange bedrifter arbeider godt med tiltak for at flere både kan stå i jobb, og å kunne jobbe lengre.

Politikere fra de borgerlige partiene tar iblant til orde for å svekke sjukelønnsordningen.

  • Lederne i ungdomsorganisasjonene til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti krevde svekkelser i ordningen.
  • Høyres daværende økonomiske talsmann, Henrik Asheim, uttalte i 2018 at han ville ha en grundig diskusjon om sjukelønnsordningen og antyder å redusere lønna til 80 prosent.
  • Statsminister Erna Solberg sa samtidig at hun ville ha debatt om ordningen, men ikke nå.
  • I Høyres stortingsprogram står det at de vil "sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen". I Venstre sitt program står det: "nivået på sykepenger er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær."

Argumentene for å kutte i sjukelønna er svært dårlige. Det er skikkelig urettferdig å måtte tape lønn fordi en blir sjuk. Ingen blir friskere av å få dårligere råd. Fellesforbundet vil slå tilbake alle angrep på retten til full lønn under sjukdom.