Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Ekstremisme 

Hvordan fører vi kampen mot ekstremisme? Hvorfor er ekstremisme farlig? Hvordan kan vi vinne den endelige kampen mot ekstremisme? Eller er det en evig kamp? Er det viktig at vi som fagbevegelse fortsatt engasjerer oss i kampen mot ekstremisme? Er det riktig at Fellesforbundet har et særskilt søkelys på høyreekstremisme? 

Arbeiderbevegelsen har alltid vært sentral i kampen mot fascismen og høyreekstreme krefter. Fagbevegelsen var aktive i kampen mot Franco i Spania på 30-tallet, i motstandskampen mot nazistene under 2. verdenskrig og i etterkrigstiden.  

Kampen mot ekstremisme generelt og høyreekstremisme spesielt er likevel ikke over. Over hele verden ser vi voksende bevegelser av ytre høyrekrefter. Heller ikke i Norge har vi sluppet unna de ekstreme høyrekreftene. I 2001 ble Benjamin Hermansen drept av nazister. 22. Juli 2011 ble 77 mennesker drept i regjeringskvartalet og på Utøya av en høyreekstremist som valgte nettopp AUF og Arbeiderpartiet som mål.  

Rasisme er en grunnforutsetning for høyreekstremismen. Rasisme tar mange former i et samfunn. Noen ganger er den helt eksplisitt og tydelig, men ofte kan den være mer “skjult” i en form for hverdagsrasisme som ikke er like lett å se for alle. Som for eksempel at personer med utenlandsk navn sjeldnere blir kalt inn på jobbintervju. 

Dette er grunnlaget for at Fellesforbundet har laget en handlingsplan mot høyreekstremisme og rasisme. Målet er at vi skal skolere medlemmer så de forstår mer av hva høyreekstremisme og rasisme er og ikke minst hvordan vi skal bekjempe den.