Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Om det fagligpolitiske samarbeidet 

Hvordan bør vi jobbe med fagligpolitisk arbeid? Hvordan skal vi engasjere flere medlemmer til å bli politisk aktive?  Hva gjør vi om det blir regjeringsskifte? Kunne vi gjort noe annerledes under denne regjeringen? 

Fellesforbundet har siden stiftelsen vært engasjert i det såkalte fagligpolitiske arbeidet. Det betyr i praksis at vi engasjerer oss i politikk og arbeider aktivt for at våre synspunkter skal bli politikk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og det betyr at vi forteller våre medlemmer hvilke partier som er villige til å gjennomføre den politikken vi krever. 

Som et fagforbund arbeider vi oftest tariff-veien, det vil si gjennom samarbeid, forhandlinger og om nødvendig konflikt med arbeidsgivere. Men ikke alle våre krav kan løses med arbeidsgiverne. 

Da trenger vi politikken. 

Politikken bestemmer hvor lett det er å ansette midlertidig, hvilke pensjonsordninger vi skal ha og hvor kraftfulle virkningsmidler vi skal ha i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Derfor er det viktig at vi engasjerer oss i politikk og viser medlemmene at det betyr noe hvem som styrer i kommuner, fylker og i Storting og regjering.  

Fellesforbundet har også et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet. Samarbeidet er både historisk og praktisk betinget. Historisk ved at samarbeidet har vært et verktøy for å fremme og forbedre arbeidernes stilling i samfunnet. Praktisk ved at Arbeiderpartiet gjennom sin størrelse har hatt kraft til å kunne omforme samfunnet i en retning som har gavnet fagbevegelsen og vanlige folk. Vi bruker det fagligpolitiske samarbeidet også til å fremme politiske saker som er viktige for rammevilkårene for de bedriftene våre medlemmer jobber i.