Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Likestilling  

Hvorfor er likestilling viktig for Fellesforbundet og forbundets medlemmer? Hvordan skal og kan vi bidra til at våre mest mannsdominerte bransjer blir mer attraktive å arbeide i for kvinner? 

Vi trenger mer likestilling. Det handler om å få en bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, så vel som å sikre kvinner og menn like muligheter til å delta i omsorgen for barn. Vi må få garderobeløsninger og toaletter for begge kjønn, språkbruken på arbeidsplassen må ikke være ekskluderende, og alle må få arbeidsklær som passer. Våre fag og bransjer må bli attraktive for både jenter og gutter som skal ut i arbeidslivet.  

Likestilling handler ikke om store ord og fine idealer. Det handler om virkelige menneskers liv. Det handler om våre medlemmer.  

Likestilling kommer ikke av seg selv. Det krever et aktivt arbeid både av forbundet sentralt og på den enkelte arbeidsplass. For Fellesforbundet er det viktig at alle har det bra på jobb. Vi ønsker at våre bransjer skal ha tilgang på alle de beste arbeidstakerne i Norge og derfor er det viktig at Fellesforbundet arbeider med likestilling på ulike arenaer. 

I dag er kvinneandelen i forbundet cirka 17 %. Dette gjenspeiler at vi organiserer innenfor noen av de mest mannsdominerte bransjene i norsk arbeidsliv. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser blant annet at bygg og anleggsbransjen er en av de mest mannsdominerte bransjene i Norge.  

Et likestilt arbeidsliv handler om at både kvinner og menn skal ha like muligheter i arbeidsmarkedet. De siste årene har Fellesforbundet i samarbeid med andre LO-forbund kjørt kampanjer for å få ungdom til å velge utradisjonelt når de søker videregående opplæring.  

Også andre aktører, både offentlige og private, har kjørt tilsvarende kampanjer i forkant av søknadsfristen til videregående opplæring. Om det er kampanjene som er årsaken vet vi ikke, men vi ser at stadig flere jenter søker seg til mannsdominerte yrkesfagutdanninger. 

Dette er positivt, fordi vi ønsker at jenter skal søke mannsdominerte utdanninger, men da må vi også arbeide for et arbeidsliv og bransjer som er tilrettelagt for kvinner. Fellesforbundet har arbeidet med dette både i tariffoppgjøret og i Hovedavtaleforhandlingene. Separate garderober for kvinner og menn er en av sakene som har vært viktig for oss. Det har også en stor verdi at gutter søker seg inn i kvinnedominerte utdanninger. 

Arbeidet mot seksuell trakassering er også viktig for å gjøre arbeidsplassene mer attraktive for både kvinner og menn. Vi må ha et godt arbeidsmiljø for alle. Tilrettelegging på arbeidsplassen slik at kvinner og menn kan være både gode foreldre og gode arbeidstakere er også viktig for å gjøre bransjene attraktive for begge kjønn.