Hopp til hovedinnhold

Debatthefte 2023: Ungdomsarbeid

Hvordan kan vi gjøre forbundet til et attraktivt førstevalg for lærlinger innenfor våre bransjer? Hvordan kan vi sørge for at ungdomsrelatert informasjon og invitasjoner havner hos våre unge medlemmer? Hva må til for at din avdeling bygger opp om eget ungdomsarbeid?” Hvordan kan vi i fremtiden sørge for at også ungdom blir engasjert og ønsker å delta på landsmøter og stiller til valg? 

Fellesforbundet har ca. 27 500 medlemmer under 30 år som omfattes av ungdomsarbeidet. Fellesforbundets ungdomsarbeid gir en plattform for våre unge medlemmer for å bli engasjert og diskutere blant unge medlemmer som igjen kan være med på å engasjere og bygge opp om unge tillitsvalgte.  

Ungdomsarbeidet fokuserer også på: 

  • Bedriftsbesøk 
  • Skolebesøk 
  • Sommer- og lærlingpatrulje 
  • Kurs/konferanser 

Fellesforbundet kaller seg forbundet for lærlinger, og dette må vi arbeide hardere for å fremme. Det er alt for få lærlinger som organiserer seg i dag, og vi må sette inn tiltak for å få de inn i forbundet. Lærlinger har redusert lønn under læreperioden sin, og flere forbund har derfor et eget lærlingmedlemskap med redusert kontingent.  

Sommer- og lærlingpatruljen er viktige arenaer hvor ungdom får møte ungdom i eget og andre forbund. Tilbakemeldingene og opplevelsene viser ofte at det er begynnelsen på engasjementet for flere unge, samtidig som vi når ut til mulige nye medlemmer og får organisert disse. Fellesforbundet er blant toppen på deltakelse i de fleste regionene, men vi ser at deltakertallet går nedover. Hvordan mener du at vi kan snu trenden? 

Tilbakemeldinger fra ungdommer i organisasjonen er at de savner informasjon om aktiviteter, og spesielt ungdomsaktiviteter. Ungdomssekretærene opplever at noe av informasjonen og invitasjonene som blir sendt ut ikke havner på klubb og medlemsnivå.  

Av LO kongressens 315 delegater var kun 11 delegater under 30 år. Det er viktig at også unge medlemmer får ansvar og blir satset på inn i de store og besluttende organene som landsmøte, forbundsstyre, representantskap og LO kongress.  

Flere avdelinger har fungerende ungdomsutvalg som har i oppgave å engasjere ungdommer i egen avdeling, noen av disse har også eget budsjett som ungdommene lager selv, eller har god mulighet å være med på å lage. Når ungdommene får ansvar for egen økonomi ser vi at de også i større grad føler eierskap og dermed engasjement til utvalgsarbeidet.