Ledelse og andre tillitsvalgte

Forbundets ledelse


Fellesforbundets politiske ledelse består av sju landsmøtevalgte som arbeider på heltid i forbundet. De sju er forbundsleder, nestleder, og fem forbundssekretærer.

Jørn-Henning Eggum
Forbundsleder
Mobil: 99400320
Send e-post
Steinar Krogstad
Nestleder
Mobil: 91771948
Send e-post
Kine Asper
Forbundssekretær
Mobil: 94178557
Send e-post
Clas Haarek Delp
Forbundssekretær
Mobil: 91158742
Send e-post
Hege Skulstad Espe
Forbundssekretær
Mobil: 92687488
Send e-post
Knut Antvard Øygard
Leder tariffavdelingen
Mobil: 90167667
Send e-post
Per Skau
Forbundssekretær
Mobil: 48258028
Send e-post

Forbundsstyret


Forbundsstyret består av forbundets valgte ledelse med sju medlemmer og 30 andre medlemmer, tilsammen 37. Det er forbundsstyret som har det løpende ansvar for forbundets drift.

Jørn-Henning Eggum
Forbundsleder
Mobil: 99400320
Send e-post
Steinar Krogstad
Nestleder
Mobil: 91771948
Send e-post
Clas Haarek Delp
Forbundssekretær
Mobil: 91158742
Send e-post

Forbundsstyret fortsetter på neste side...