Hopp til hovedinnhold

Ogólne zastosowanie układów zbiorowych pracy („allmenngjøring”)

Ogólne zastosowanie układów zbiorowych pracy („allmenngjøring”) oznacza, że części układów zbiorowych mają zastosowanie do wszystkich osób wykonujących typ pracy objęty zakresem danego układu zbiorowego. Oznacza to, że płacenie mniej niż wynosi płaca minimalna określona w tych układach zbiorowych jest niezgodne z prawem.

Sześć z układów zbiorowych pracy Fellesforbundet ma częściowo zastosowanie ogólne:

 • Budownictwo
 • Sektor budownictwa morskiego
 • Rolnictwo i ogrodnictwo
 • Drogowy transport towarów
 • Przewozy pasażerskie autobusami wycieczkowymi
 • Hotelarstwo, gastronomia i katering

Możesz znaleźć informacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego i innych obowiązujących w tych sektorach przepisów na stronie Urzędu inspekcji pracy (Arbeidstilsynet).


Należy pamiętać, ze wszystkie stawki zostaną podniesione od 1 lipca 2021 r.

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca wynagrodzenie niższe niż zalecane, musisz skontaktować się z przedstawicielem związku zawodowego i/lub pracodawcą, aby ubiegać się o swoje wynagrodzenie.

Urząd inspekcji pracy (Arbeidstilsynet) sprawdzi, czy pracodawcy przestrzegają ogólnie obowiązujących przepisów rozporządzeń dotyczących wynagrodzenia minimalnego. Jeśli przepisy są łamane, Urząd inspekcji pracy może wydać nakaz, nałożyć dzienne grzywny, wstrzymać pracę lub zgłosić sprawę na policję.

Członkowie Fellesforbundet otrzymają pomoc od swojego związku zawodowego w ubieganiu się o wynagrodzenie minimalne, do którego są uprawnieni. Im więcej zrzeszonych osób, tym więcej może żądać zwykłego układu zbiorowego pracy w firmie. Układy zbiorowe pracy dają pracownikom o wiele więcej dodatków i praw niż ogólnie obowiązujące przepisy, w tym:

 • Wyższe wynagrodzenia dla wielu grup pracowników
 • Dodatki do wynagrodzeń za pracę wieczorem, w nocy i w weekend
 • Wyższe dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatkowy urlop i wynagrodzenie za czas urlopu
 • Emerytura umowna (AFP)
 • Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego w związku z narodzinami dziecka