Hopp til hovedinnhold

Urlop i wynagrodzenie za czas urlopu

Wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu. Sprawdź, do czego jesteś uprawniony(-a) tutaj.

Do ilu dni urlopu jesteś uprawniony(-a)?

Każdy ma prawo do 4 tygodni i jednego dnia urlopu rocznie. Jeśli w przedsiębiorstwie obowiązuje zbiorowy układ pracy, masz prawo do dodatkowych czterech dni, co daje Ci pięć tygodni urlopu.

Masz prawo wziąć trzy tygodnie urlopu z rzędu w okresie od 1 lipca do 30 września. Masz też prawo wiedzieć kiedy Twój urlop zostanie zaplanowany na dwa miesiące przez jego rozpoczęciem.

Pracownik ma prawo i obowiązek wykorzystania dni urlopu, również w przypadku zmiany pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, że pracownik wykorzysta dni urlopu w ciągu roku urlopowego.

Do 12 niewykorzystanych w ciągu roku kalendarzowego dni urlopu jest przenoszonych na następny rok (17 dni w przypadku układu zbiorowego pracy). Można to zrobić tylko po uzgodnieniu z pracodawcą. Pracodawca może zażądać, żeby wszystkie dni urlopu zostały wykorzystane w ciągu roku urlopowego.

W przypadku choroby

Jeśli nie mogłeś(-aś) wykorzystać dni urlopu z powodu choroby, wszystkie pozostałe dni urlopu przechodzą na następny rok.

Jeśli zachorujesz w trakcie urlopu, jesteś upoważniony(-a) do nowych dni urlopu począwszy od pierwszego dnia choroby. Wniosek o nowe dni urlopu musi być złożony gdy tylko wrócisz do pracy i należy udokumentować go zaświadczeniem lekarskim.

Wynagrodzenie za czas urlopu

Nie otrzymujesz pensji za okres urlopu. Zamiast tego otrzymujesz wynagrodzenie za czas urlopu, aby zrekompensować utratę zarobków. Wynagrodzenie za czas urlopu gromadzone jest w ciągu roku poprzedzającego wykorzystanie urlopu. Pracodawca odkłada to wynagrodzenie.

Jeśli masz cztery tygodnie urlopu, wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 10,2 procent podstawy zarobków dla wynagrodzenia za czas urlopu („Feriepengegrunnlag”). Możesz znaleźć podstawę zarobków dla wynagrodzenia za czas urlopu w rocznym zestawieniu przekazanym przez pracodawcę.

Jeśli jesteś objęty(-a) układem zbiorowym pracy i masz pięć tygodni urlopu, wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 12 procent podstawy zarobków dla wynagrodzenia za czas urlopu. 

Wynagrodzenie za czas urlopu podlega opodatkowaniu tak samo jak zwykła pensja. Jednak zazwyczaj odprowadzenie podatków od wynagrodzenia za czas urlopu jest rozłożone na inne miesiące w roku, więc podatki nie są potrącane z wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie zapłaci mi wynagrodzenia za czas urlopu?

Wynagrodzenie za czas urlopu musi być wypłacone w ostatnim normalnym terminie wypłaty wynagrodzenia przed urlopem. Możesz również zażądać, aby wynagrodzenie za czas urlopu zostało wypłacone najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem urlopu. Przedsiębiorstwa często posiadają ustalenie, aby wynagrodzenie zostało wypłacone w połączeniu z pensjami za czerwiec.

Ale co jeśli nie ma wynagrodzenia za czas urlopu? Wtedy musisz skontaktować się z przedsiębiorstwem. Możesz skontaktować się najpierw z przedstawicielem swojego związku.

Wynagrodzenie za czas urlopu to część Twojej pensji i brak wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu jest tym samym, co brak wypłaty pensji. Jeśli przedsiębiorstwo wydało zgromadzone przez Ciebie wynagrodzenie za czas urlopu, które było odłożone na kontach przedsiębiorstwa, jest to uznawane za kradzież.

Jeśli przedsiębiorstwo nie ma pieniędzy na pokrycie Twojego wynagrodzenia za czas urlopu, możesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko firmie. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma pieniędzy na pokrycie Twojego wynagrodzenia za czas urlopu, może zostać ogłoszona jego upadłość. W takim przypadku wynagrodzenie za czas urlopu może być wypłacone z krajowego systemu gwarancji płac.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem Fellesforbundet.