Hopp til hovedinnhold

Fremtidens fagarbeider

I alle yrker trenger vi påfyll og oppdatering på nye ting som skjer i det faget vi jobber med. På denne siden kan du lese mer om hvordan du kan få faglig påfyll på arbeidsplassen.

Ingen er ferdig utlært for alltid - alle trenger kompetansepåfyll, uansett alder og stilling.

Arbeids- og næringslivet har gjennomgått store forandringer og omstillinger. Den teknologiske utviklingen og stadig større faglige krav i arbeidslivet gjør at ingen blir ferdig utdannet.

Med et arbeidsliv som er i stadig utvikling, må det legges til rette for videreutvikling av dagens fagarbeider. Fremtidens arbeidsliv trenger fremtidens kompetanse. Derfor skal etterutdanning være gratis og tilpasset alle – ikke bare for de som trives på skolebenken!

Fellesforbundet har som mål at fagarbeideren skal ha god tilgang til riktig kompetanse. På denne siden finner du en rekke kurs og utdanninger som er skreddersydd for de ulike bransjene vi organiserer i. 

Gode grunner til å jobbe med kompetansepåfyll på din arbeidsplass:

  • Det gjør at din arbeidskraft og kompetanse blir etterspurt i arbeidslivet fremover
  • Det sikrer mestring og konkurransekraft når fag og arbeidsliv endrer seg
  • Man blir bedre i jobben og føler mer yrkesstolthet
  • Korte etterutdanningstilbud kan tilpasses din arbeidssituasjon
  • Teknologien innebærer større krav til språk og digitale ferdigheter
  • Det grønne skiftet krever endringer i produksjonen - vekt på gjenbruk og bærekraft
  • Oppdatert kompetanse gir deg en bedre posisjon i forhandlinger
  • Arbeidsfolk er «presset» fra alle kanter - vi må ta vare på oss selv og jobben vår!
  • Vi skal rekruttere unge til bransjen - de ønsker utviklingsmuligheter i faget

Slik går du frem for å få kompetansepåfyll: 

1. Snakk med kollegene dine

Start med å snakke med kollegene dine for å finne ut hva dere trenger å få påfyll av på arbeidsplassen.

Når dere har kartlagt hvilke behov dere har, går dere videre med å finne oversikt over hvilke tilbud som finnes lokalt/regionalt. 

2. Ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen

De tilitsvalgte ber om møte med bedriften for å drøfte behovet for kompetanseutvikling og vise frem hva dere trenger i opplæring. 

Basert på målene dere har for kompetanseheving, lages det en opplæringsplan og handlingsplan mellom bedriften og klubben. 

3. Påmelding til kurs

Når dere har vurdert egne behov for faglig påfyll, kan du og kollegene dine melde dere på relevante kurs innen påmeldingsfristen. 

Hvis du skal delta i organiserte utdanningstilbud har du i utgangspunktet rett på utdanningspermisjon. Dersom du oppfyller kriteriene og ønsker å benytte deg av utdanningspermisjon, må du varsle arbeidsgiver om dette. 

Les mer om utdanningspermisjon her