Hopp til hovedinnhold

Vi står sammen for å styrke miljø og gjenvinningsbransjen

Vi organiserer ansatte innen renovasjon og gjenvinningsbransjen, spylebil-operatører, hjelpemenn og ansatte på mottak-og gjenvinningsanlegg.

Organiser deg for en bedre arbeidshverdag

Arbeidsgiverne i godsbransjen er som regel organisert. Vi arbeidstakere står ofte alene. Når flere blir med i fagforeningen, blir vi sterkere når lønn og arbeidsvilkår skal forhandles.

Bli med oss i kampen for:

  • Et mer seriøst arbeidsliv
  • Et lønnsløft for miljø og gjenvinningsbransjen
  • Tariffavtale i alle bedrifter der vi har organiserte kolleger.
  • For virksomhetsoverdragelse i bransjen ved anbud innen miljø og gjenvinningsbransjen

Medlemmer i Fellesforbundet har:

  • Bistand i hendelser i arbeidsforholdet, herunder yrkesskade, oppsigelser, og førerkortbeslag.
  • Bistand ved ufrivillig deltid, eller brudd på lov om arbeidstid.
  • Tilgang til kurs og mulig støtte til utdanning (blant annet fagbrev)
  • Påvirke lønnsutviklingen gjennom sentrale og lokale lønnsforhandlinger
  • Gode forsikringer og gode tilbud på boliglån
  • En sterkere fagforening i ryggen