Hopp til hovedinnhold

Medlemsfordeler

Som fagorganisert i Fellesforbundet har du mange fordeler, både når det gjelder lønn, arbeidstid og andre sosiale forhold. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser gjennom LOfavør.

Som organisert i en bedrift med tariffavtale får du:

  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen). Rett til lokale forhandlinger.
  • 37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Som partner har du rett til 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
  • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom ditt medlemskap kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).
     

Bedrift uten tariffavtale

Er du organisert, men jobber i en bedrift uten tariffavtale, har du likevel rett på bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid, samt ved yrkesskade eller oppsigelse. 

Hva er en tariffavtale?

Hvordan får vi tariffavtale?

Dine forsikringer i Fellesforbundet

LOfavør Innboforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.

Forsikringer med egenbetaling

LOfavør Advokatforsikring ble innført som en obligatorisk forsikring med egenbetaling fra 01.05.2020 og koster 76 kr. i måneden. Forsikringen gjelder sentrale rettsområder i privatlivet, som familie, arv, kjøp, husleie, nabosaker, forsikringsoppgjør og førerkortbeslag.

Alle nye medlemmer (ikke elevmedlemmer) får denne gratis i to måneder fra innmelding. I denne perioden kan man reservere seg (velger bort forsikringen). Velger man bort forsikringen, så kan man ikke senere få den til forbundspris.  

VTA: Nye medlemmer som er tilknyttet VTA overenskomsten på sin arbeidsplass, får ikke forsikringen automatisk, men et tidsbegrenset tilbud om å kjøpe forsikringen i forbundets velkomstbrev i posten.

Les mer om advokatforsikingen.


LOfavør Reiseforsikring 
ble innført som en frivillig kollektiv forsikring med egenbetaling fra 01.05.2020. Forsikringen gjelder alle typer reiser, døgnet rundt i hele verden. Ingen egenandel og avbestillingsforsikring er inkludert.  

Man kan velge mellom to ulike dekninger: familie eller enslig*.

Årsprisen for 2024 er:

Dekning

Under 67 år

Over 67 år

Familie

Kr. 1380,-

Kr. 2760,-

Enslig

Kr. 912,-

Kr. 1824,-

*Enslig dekning – dekker kun medlemmet.

Les mer om reiseforsikringen.

Her kan du kjøpe reiseforsikringen.


Særs god boliglånrente

LOfavør har en rekke fordeler til våre medlemmer. Sjekk ut nyvinningen LOfavør boliglån, som har en svært god rente.

Se alle fordelene du får gjennom LOfavør

Støtte til kurs og utdanning

Er du medlem av Fellesforbundet (ikke elev og student) og har hatt sammenhengende medlemskap de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere kurs og utdanninger.

Les mer om støtte til kurs og utdanning

Selvstendig næringsdrivende

Du som driver for deg selv kan også være med i Fellesforbundet. 

Les mer her.