Hopp til hovedinnhold

Stem på en ny regjering!

Norge trenger en regjering som bryr seg om vanlige arbeidsfolk.

Nå er det arbeidsfolks tur

Samfunnet vårt er best når folk stiller opp for hverandre. Derfor vil Fellesforbundet ha en ny rødgrønn regjering for et organisert arbeidsliv og sterkere felleskap.

Stem på en ny regjering!

Etter åtte år med Erna Solberg som statsminister har forskjellene i samfunnet økt. De rikeste har fått milliarder i skattelette, mens vanlige folk har tatt regninga.

Det har blitt enklere å ansette midlertidig og et mindre trygt arbeidsliv. Permitterte har mistet feriepengene og pendling til jobben har blitt dyrere.

Koronapandemien har rammet arbeidsfolk hardt. Høyre-regjeringen har ikke stilt opp godt nok.

Nå er det på tide med et skifte

Når Norge skal bygges opp igjen etter koronapandemien, må det skje med faste, trygge stillinger og med en lønn å leve av. Unge skal inkluderes i arbeid, og ikke stå utenfor.

Ved høstens valg bør du stemme for en rødgrønn regjering. Slik kan vi få en regjering som jobber for et tryggere og bedre arbeidsliv for alle:

  • Hele, faste stillinger og slutt på ufrivillig deltid
  • Vern om sykelønnsordninga
  • Styrke det organiserte arbeidslivet
  • Læreplassgaranti
  • Rettferdig gjenreising etter pandemien

Nå er det arbeidsfolks tur! Stem rødgrønt.