Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Hurra for Sverdrup!

Leder i samfunnspolitisk avdeling, Jeanette Moen, holdt i dag innlegg om oljebransjen på Petroleumstilsynets sikkerhetskonferanse. - Norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, og vinner flere kontrakter på Sverdrup.

For økt aktivitet bør myndighetene kalle inn selskapene for å finne modifikasjonsoppdrag som kan settes i gang raskt, og bransjen på sin side må verdsette kvalitet og leveringsdyktighet, understreket Moen.

Moen tok også opp risikobildet i bransjen. - Samtidig som bransjen mister viktig kapasitet og kompetanse, er vi bekymret for at dette skal gå utover det livsviktige vedlikeholdet på de aldrende installasjonene våre. Risikonivåmålingen fra 2014 viste at det er et markant etterslep på vedlikehold, og noe av det også sikkerhetskritisk. Vi understreker at iveren etter å spare inn på kostnader ikke må gå på bekostning av sikkerheten.

Moen understreket at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig. - Vi er glade for at norsk virksomhet vinner kontrakter på Johan Sverdrup. Det viser at den norske måten å jobbe på verdsettes og er konkurransedyktig. Samtidig er vi bekymret over om prispresset i bransjen kan føre til at en stor andel av kontraktene blir lagt til utenlandske underleverandører. Jo mer som havner utaskjærs jo større sannsynlighet er det for at kompetansen forvitrer hjemme.

Moen hadde også et knippe tiltak som myndighetene og bransjen selv kunne sette inn for å bedre på situasjonen:

Tiltak myndighetene kan sette inn:

For AS Norge handler verdien av petroleumsvirksomhet like mye om utvikling av den verdensledende kompetansen i leverandørindustrien.
Kall inn selskapene for å finne modifikasjonoppdrag som kan settes i gang raskt.
Ta samme runde med selskapene om vedlikehold som er stoppet
Permitteringsreglene må forbedres.
Sats på yrkesfagene og tilrettelegg for at vi har industri som kan lære opp og ansette.
Still klare krav til HMS, sats videre på P-tilsynet (som vi er veldig glad i)
Og videreutvikle trepartssamarbeidet
Tiltak bransjen kan sette inn:

Ved nye kontraktsinngåelser, må kvalitet og leveringsdyktighet verdsettes. Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hurra for Sverdrup!
Totalkontrakter må legges til grunn. Det er helheten og samspillet i leverandørkjeden som er vår styrke.
Ikke gå i midlertidig ansatt- og innleiefella. Ja, innleie kan være nødvendig for å ta toppene, men det bør ikke være hovedstrategien. Sats på kompetanseutvikling, nye smarte teknologi- og produksjonsløsninger og involver de ansatte.
HMS må ikke bli en salderingspost. Ikke utsett målrettede HMS-tiltak i bedriftene.
Les hele manuset her.