Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Regjeringen svekker den norske modellen!

Forbundssekretær Jørn Eggum skriver i en kronikk hvordan bemanningsbransjen i dag er med på å true den norske modellen. - Bemanningsbransjen kan i dag ansette folk uten noe som helst garanti om arbeid eller inntekt.

Regjeringen vil ikke stoppe dette. De høster fruktene av den norske modellen, samtidig som de river opp røttene. Regjeringen svekker den norske modellen, skriver han i onsdagens Klassekampen.

Vi ser et stadig tydeligere mønster hos regjeringen: Den snakker vakkert om et godt organisert arbeidsliv og partssamarbeid, samtidig som den legger fram sak etter sak som undergraver det samme.

Seinest i sommerferien vedtok regjeringa en forskrift om adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. De visste godt at fagbevegelsen var imot.

Vi er ikke motstandere av at likebehandling kan praktiseres gjennom landsomfattende tariffavtaler, og prinsipielt er vi for at lønnsfastsettelse skal skje gjennom avtale og ikke lovveien. Men dersom vi skal gjøre unntak for innleide arbeidstakere

nå, vil det føre til økte lønnsforskjeller og trolig enda flere bemanningsbedrifter. Det vil svekke det organiserte arbeidsliv og dermed svekke partssamarbeidet. Arbeidsgivernes makt vil bli styrket på bekostning av arbeidstakernes. Likevel trumfer regjeringa forskriften igjennom.

Vi ser stadig mer innleie av arbeidskraft. Arbeidstaker/arbeidsgiver-relasjonen viskes ut. Når bemanningsselskapet ikke har bruk for deg lenger, går du rett over på dagpenger. I motsetning til arbeidslivet ellers, der det skal være dialog om permittering og der arbeidsgiver har en lønnspliktperiode.

Bemanningsselskapene er ikke en del av byrdefordelingen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det offentlige. Noen har kalt dette for «dumpingsamfunnet». Det er jeg enig i.

Den norske arbeidslivsmodellen har overlevd store endringer i arbeidslivet. Ordningene har stått seg fordi de virker. De bidrar til utjevning, økonomisk trygghet, men de er også med å øke produktiviteten i arbeidslivet. Måten bemanningsbransjen virker på i dag, truer modellen. Vi har krevd reguleringer. Det må blant annet bli slutt på at bemanningsbransjen kan ansette folk uten noen som helst garanti om arbeid eller inntekt. Det vil ikke regjeringa, samtidig som den altså gjør vedtak som undergraver mulighetene for å sikre like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbransjen med de som er ansatt i innleiebedriften.

Regjeringa omfavner resultatene av den norske modellen, men gjennom sine handlinger svekker de den. De høster fruktene, samtidig som de river opp røttene. Den driver høyrepolitikk, men pakker den inn i retorikk om inkludering og likeverd. Regjeringa skaper strid mellom partene, og svekker arbeidstakernes posisjon.
Folk oppdager denne dobbeltkommunikasjonen. Blant Fellesforbundets medlemmer er oppslutningen om Høyre og Fremskrittspartiet halvert siden 2013.