Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Hva med bemanningsbransjen?

Fellesforbundet deltok på dagens høring om endringene i arbeidsmiljøloven på Stortinget. Forbundssekretær Steinar Krogstad tok opp spesielt problemer rundt forslaget om flere midlertidige stillinger og bemanningsbransjen.

- Vi er spesielt urolige over forslaget om generell adgang til midlertidige ansettelser. Det vil føre til en undergraving av faste ansettelser som hovedregelen i norsk arbeidsliv, sa Krogstad.

Krogstad tok også opp bemanningsbransjens praksis med ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn". - Det er i realiteten ikke en fast ansettelse, den tilfredsstiller ikke kravene som er at du skal vite hva lønna di blir, forutsigbarhet for arbeidsoppdrag og at du har et oppsigelsesvern.

-Bemanningsbransjen og konsekvensene rundt dette er ikke omtalt i meldingen, og det er neppe tilfeldig, sa Krogstad under høringen. Bemanningsbransjen er blitt en unntaksbransje overfor regelverket og det alle er enige om, nemlig at faste ansettelser skal være hovedregel.

- Ved å anvende ansettelsesformen «fast ansatt uten garantilønn» unndrar bemanningsforetakene seg både kostnadene knyttet til permitteringsregler i hht. Permitteringslønnsloven og vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. På denne måten oppnår de en utilsiktet og urimelig konkurransefordel i forhold til andre bedrifter.