Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

-Viktig tiltakspakke fra Arbeiderpartiet!

Arbeidsledigheten øker foruroligende. Det er derfor helt nødvendig med effektive og målrettede tiltak.

Arbeiderpartiet viser at de tar situasjonen på alvor med sin ferske tiltakspakke. Jeg håper virkelig at regjeringa vil studere tiltakene og ha de med i forslag til neste års statsbudsjett, sier forbundsleder Arve Bakke i en kommentar til forslaget om tiltak som partiet har lagt fram.

- Verftsindustrien må få nye ordrer. Her kan det offentlige gjøre mye. Fergeflåten må fornyes. Da er det en god anledning til både å forsere og øke innkjøpene av nye ferger, støtte opp om prosjekter rettet mot fangst og lagring av CO2 i industrien og gjøre andre tiltak for å styrke den maritime klynga. På denne måten kan arbeidsplasser sikres samtidig som kompetansen i leverandørindustrien bevares slik at bedriftene også forblir konkurransedyktige, påpeker Bakke.

- Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring for bedrifter som er rammet av nedgang, og de vil øke maksimal varighet for opplæringstiltaket fra 13 til 26 uker. Bedriftsintern opplæring er et treffsikkert tiltak for å hindre utstøting og øke kompetansen til de som allerede er i en varslet nedbemannings- eller permitteringssituasjon, understreker Bakke

-Et annet viktig tiltak er å styrke miljøteknologiordningen ytterligere på neste års budsjett. Totalt vil Arbeiderpartiet bevilge en milliard kroner ekstra til ordningen over de neste fire år. Dette vil gi flere norske bedrifter anledning til å teste ut større pilot- og demoprosjekter, som igjen vil kunne styrke deres framtidige konkurransekraft på miljøområdet. Denne ordningen har vi god erfaring med og vi har jobbet for at den må styrkes, sier Bakke.

- Over 20 000 personer har så langt mistet jobben som følge av krisa i olje- og gassindustrien. Det finnes dessverre ingen raske løsninger på utfordringene offshorenæringa er midt oppe i, men vi må ta vare på og videreutvikle den verdensledende kompetansen Norge har på området i en omstillingsperiode. Norge vil ha petroleumsvirksomhet i langt tid framover. Da håper jeg virkelig at regjeringa bruker mulighetene. Tiltakspakka fra Arbeiderpartiet er et svært godt grunnlag for å skape optimisme og framtidstro i ei næring med store utviklingsmuligheter, sier Bakke.

Bakke er også opptatt av at det haster med tiltak mot ungdomsledigheten. – Arbeiderpartiet foreslår flere tiltak som økt lærlingtilskudd, flere læreplasser og ikke minst flere fagskoleplasser og studieplasser. Jeg håper også at regjeringa vil se nærmere på forslagene om at unge som går på tiltak også kan få ta enkeltfag på videregående skole. -Det viktigste regjeringa kan gjøre er å møte arbeidsledigheten med kraftfulle tiltak, sier Bakke.