Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Aktiv landsmøtedebatt!

Tillitsvalgte fra klubbene Aliero, AF Bygg Oslo og AS Byggfornyelse deltok i dag på landsmøtedebatt hos Oslo Bygningsarbeiderforening. Her diskuteres viktigheten av faste ansettelser, behovet for fagarbeidere og arbeidsinnvandring! #lmdebatt.

Samlingen var et samarbeid mellom Oslo Bygningsarbeiderforening og Tømrer og Byggfagforeningen.

Til stede var tillitsvalgte fra flere klubber og også lederne av Oslo Bygningsarbeiderfreoning og Tømrer- og byggfagsavdelingen i Oslo:

Bjørn Olsen, AF Bygg Oslo
Tore Solbakken, AF Byggfornyelse
Arne Sveen, AF- gruppen, konserntillitsvalgt
Eirik Lislerud, Alliero
Ken Solfjeld, leder avd 601, Tømrer og byggfagforeningen
Jarle Blunck, AF Bygg Oslo
Petter Vellesen, leder 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
Jon Brurud, AF Byggfornyelse


Framover vil avdelingene arrangere flere samlinger, og landsmøtedebatt blir også tema på klubblederseminar på Kongsberg. Landsmøtet blir videre tema på medlemsmøter og årsmøtet.