Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

#AldriOK med seksuell trakassering!

Alt for mange i hotell og restaurant utsettes for seksuell trakassering. Nordisk Union hotell,restaurant, catering og turisme tar sterk avstand fra seksuell trakassering.

- Nulltoleranse er det eneste som gjelder. Ingen skal behøve å tåle overgrep på jobben, skriver flere forbund i et felles leserinnlegg.

Seksuell trakassering er dessverre hverdagskost for ansatte i hotell- og restaurantbransjen i alle de nordiske landene. Altfor mange utsettes for trakassering fra gjester, får høre seksuelle hentydninger og må leve med sexistisk sjargong. Overgrepene finner sted fra kolleger, ledere og gjester. Ansatte får sjelden metoder eller støtte for hvordan de skal håndtere og forebygge seksuell trakassering.

De nordiske fagforeningene innenfor serveringsbransjen vil arbeide for å motvirke seksuell trakassering. Vi vil diskutere og løfte fram spørsmålet for å gjøre oppmerksom på probelemet. Vi krever positiv handling av arbeidsgiverne, og ønsker klare retningslinjer for hvordan forebygge og håndtere trakassering.

Seksuell trakassering er utbredt i vår bransje og henger sammen med at mange har usikre ansettelser. Det finnes også en tradisjonell kultur som sier at gjesten alltid har rett. Både kvinner og menn lider av seksuell trakassering, men det vanligste er at menn trakasserer kvinner. I vår bransje er det klare hierarkier, både på arbeidsplassen og i forhold til kundene. Unge kvinner har ofte jobber i bunnen av hierarkiet. Dessuten jobber vi i en bransje der det serveres alkohol. Alle disse faktorene bidrar til at det har oppstått en kultur der de ansatte får å vite at diswe problemene er en del av jobben. Slik skal det naturligvis ikke være.

Seksuell trakassering er tabubelagt og vanskelig å snakke om. Mange tier, lider og later som om ingenting har skjedd. Selv om vi vet at seksuell trakassering er et utbredt problem, opplever vi at altfor få ber om hjelp. Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem, og kan føre til fysiske og psykiske problemer, nedsette ansattes trivsel og redusere lysten til å utvikle seg faglig.

Arbeidsgiverne har det overordnede ansvaret og skal sørge for at de ansatte har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Så hvorfor får dette lov til å fortsette år etter år?

Vi må arbeide langsiktig og forebyggende sammen med bransjeorganisasjoner om vi skal kunne utrydde sexismen i bransjen. Mange må dra i samme retning for å snu utviklingen. Arbeidsgiverne må sørge for at arbeidsmiljøet er fritt for overgrep og seksuell trakassering. Som gjester har vi et ansvar for å opptre høvisk mot den som for eksempel serverer, mikser drinker eller rydder av og gjør rent. Som kolleger må vi hjelpe hverandre for å gjøre oppmerksom på problemet, skape et arbeidsmiljø som bygger på respekt, og støtte dem som likevel rammes. Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep i vår bransje. Nulltoleranse er det eneste som gjelder.

Vi ønsker å endre den utbredte aksepten av uakseptabel atferd. Ingen skal behøve å tåle overgrep på jobben! #AldriOK

Styret i Nordisk Union hotel, restaurant, catering og turisme

Tina M Madsen, 3F, Danmark, Clas Delp, Fellesforbundet, Norge, Therese Guovelin, HRF, Sverige, Markku Björn, PAM, Finland, Finnbogi Sveinbjörnsson, SGS, Island, Niels Olgeirsson, MATVIS, Island