Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Arbeidsmiljø: Faste ansettelser viktig

Statens arbeidsmiljøinstitutt har lagt fram ny faktabok om arbeidsmiljø.- 9 av 10 oppfatter at de har et godt arbeidsmiljø. Det er positivt og gjenspeiler at vi et arbeidsliv hvor arbeidstakerne har stor grad av innflytelse over egen arbeidssituasjon. Midlertidig ansatte og innleide svarer også at de har dårligere arbeidsmiljø enn fast ansatte, og kampen vil derfor stå om et organisert arbeidsliv med faste ansettelser, sier forbundssekretær Steinar Krogstad.

Rapporten viser at muskel- og skjelettplager er den største helseutfordringen en har i arbeidslivet. En stor del av de mest utsatte gruppene har vi innenfor Fellesforbundet. Arbeidet med å redusere disse helseplagene krever langsiktig arbeid med fokus på forebygging.

Rapporten peker på betydningen av tillit, rettferdighet, samarbeid, støtte fra leder og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er helt i tråd med hva vi mener er forutsetningene for et godt og produktivt arbeidsliv, understreker Krogstad.

-Det igjen forutsetter et organisert arbeidsliv med faste ansettelser. Det er her kampen vil stå i årene framover. Vinner vi den vil det også gagne arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, avslutter Krogstad.