Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bekymringsfullt for verneombudsarbeidet

Forbundssekretær Steinar Krogstad er bekymret for verneombudsarbeidet.

En fersk undersøkelse viser at mange verneombud bruker under to timer per uke på verneombudsoppgaver. - Verneombudene trenger nok tid til å utføre oppgavene. Vi ser også at en av fire verneombud utpekes av ledelsen på bedriften. For oss er det viktig å understreke at verneombudene skal velges av og blant arbeidstakerne, sier Krogstad.

Innleide arbeidstakere, underentreprenører og arbeidskraft fra Øst-Europa

38 % av verneombudene svarer at det er ganske eller svært vanskelig å kommunisere med østeuropeiske arbeidstakere. 17 % av verneombudene mener at språkproblemer ofte har medført farlige situasjoner på arbeidsplassen. Omfattende bruk av innleide og personer som var inne på prosjektet i svært korte perioder utgjorde også en utfordring i forhold til HMS. Flertallet svarer at de fungerer som verneombud også for innleid arbeidstakere, men ikke alle innleide arbeidstakere fanges opp av det ordinære verneapparatet. - De gruppene som er veldig utsatt, som for eksempel innleide arbeidstakere, trenger verneombudene. De trenger også kunnskap om medbestemmelse i arbeidslivet og verneregler, sier Krogstad.

Involvering i vernearbeidet

Verneombudene blir i for liten grad involvert i HMS-planleggingen av prosjektene. Det er tydelig behov for mer opplæring når 13 % av verneombudene sier at de kommer opp i situasjoner som er vanskelig å bedømme, selv om 31 % har benyttet sin rett til å stanse arbeid på grunn av fare for liv eller helse. Farlige situasjoner oppstår pga samarbeidsproblemer mellom de ulike virksomhetene på bygge- og anleggsplassen.

Opplæring:

Selv om flertallet har grunnkurs på 40 timer, har mer enn en av fire enten ikke tatt kurs eller kurset har vært på mindre enn 20 timer. Ufullstendige bedriftsintern opplæring er med andre ord ikke tilstrekkelig. Verneombudene hos den ene av de to hovedentreprenørene mener at det er både behov for generell opplæring og opplæring på spesifikke områder og særlig risikofylte arbeids- operasjoner. Alle verneombudene har et klart ønske om mer opplæring/videreutdanning utover 40-timerskursene. - Vi vil studere rapporten nøye, og vil ta kontakt med LO for videre oppfølging, avslutter Krogstad.