Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Delte viktige erfaringer med Arbeiderpartiet

Forbundssekretær Steinar Krogstad og tillitsvalgte fra Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes fagforening og Fellesforbundet avd. 603 Oslo Bygningsarbeiderforening møtte i dag partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, til møte om konsekvensene av endringene i ‪arbeidsmiljøloven. På plakaten var også bemanningsbransjen. - Vi synes ikke det er greit at bemanningsbransjen opererer slik at du ikke vet når du får neste oppdrag, hvor mye du får i lønn og heller ikke har oppsigelsesvern, sa Krogstad under møtet.

Med seg på møtet hadde Krogstad representanter fra Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes forening og Bygningsarbeiderforeningen i Oslo:

Vebjørn Olaussen, leder Rørleggernes forening
Boye Ullmann, organisasjonsarbeider Rørleggernes forening
Julia Maliszewska, Rørleggernes forening
Petter Vellesen, leder Oslo Bygningsarbeiderforening
Tore Solvang (tillitsvalgt AF)
Harald Braathen (tillitsvalgt PEAB)

Alvorlige konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven

- Det vil gå fra vondt til verre i arbeidslivet, understreket Boye Ullmann i møtet. Og tillitsvalgt i AF, Tore Solvang, understreket at sosial dumping sprer om seg, som en slags smittsom sykdom i arbeidslivet.

Regjeringens ønske om flere midlertidige stillinger fører ikke til flere ansatte, men at flere blir midlertidige. Er du midlertidig ansatt har du dårligere vern, vanskeligere for å få lån, og er mer utsatt i forhold til arbeidsgiver.

Hva med satsingen på kompetanse i arbeidslivet?

Petter Vellesen fra Oslo Bygningsarbeiderforening understreket også hvordan situasjonen har endret seg for lærlingene over tid. - Før ble lærlinger benyttet som "billig arbeidskraft" av enkelte arbeidsgivere, og det var den gang bestemmelser om maks andel lærlinger på et oppdrag. Nå sliter vi med det stikk motsatte, og må jobbe hardt for å få inn krav om at bedriftene skal ha lærlinger på prosjekter i det hele tatt! Flere midlertidige stillinger vil ikke føre til flere læreplasser! Jeg vil minne om at i bemanningsbransjen drives det ikke fagopplæring i det hele tatt.

Våre tillitsvalgte la videre vekt på at midlertidighet i første rekke vil merkes der det allerede er useriøse tilstander, men at det også vil ha en smitteeffekt til det seriøse arbeidslivet. I tillegg ble det fokus på bemanningsbransjens utstrakte bruk av ansettelsesformen "fast ansatt uten garantilønn".

Vanskelige forhold for ansatte i bemanningsbransjen

Fellesforbundet har tatt opp problematikken rundt bemanningsbyråenes praksis ovenfor arbeidsministeren tidligere. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A) tok spørsmålet opp skriftlig på Stortinget, og i går sendte arbeidsministeren sitt svar.

- Arbeidsministeren understreker i brevet at faste ansettelser skal være hovedregelen, men sier samtidig at det er opp til den enkelte ansatte å ta tvisten. Hovedpoenget vårt er jo at ansatte i bemanningsbransjen ikke tør å kreve sine rettigheter, fordi konsekvensen blir som regel at de ikke får flere oppdrag.

Krogstad understreker: Det er virkelig ikke greit at vi har en bemanningsbransje som opererer slik at:

  • Du vet ikke når neste oppdrag er
  • Du vet ikke hva lønna di blir
  • Du har ikke oppsigelsesvern

Arbeider for å få flere saker i rettsystemet

Krogstad forteller videre at det nå arbeides sammen med LOs juridiske avdeling for å få prøvd flere saker for retten, for å få avklart at den vanlige ansettelsesformen i bemanningsbransjen har blitt fast ansatt uten garantilønn, i realiteten gjentatte og ulovlige, midlertidige ansettelser. - Vi skal fortsette å trykke på slik at også ansatte i bemanningsbransjen skal få sine rettigheter, avslutter Steinar Krogstad.