Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Dom: Innleiebedrifter har klare forpliktelser

Onsdag avsa Arbeidsretten en dom som slår fast at innleiebedrifter har klare forpliktelser etter tariffavtalen. Utgangspunktet er innleiebestemmelsene som kom inn i frontfanget i 2012. Dommen slår fast at det er i strid med tariffavtalen hvis innleiebedriftene ikke gir bemanningsforetaket riktige opplysninger om egne lønnsforhold og at det ikke er adgang til å konstruere egne lønnssatser til bruk for innleide, sier sekretær Knut Øygard som var vitne i saken.

Dommen er del to av samme sak som ble behandlet av Arbeidsretten i desember. Da vant ikke LO/ Fellesforbundet og YS/Parat fram med påstanden om at likebehandling av innleie var et selvstendig krav etter tariffavtalen. Arbeidsretten sa den gang at hvilke konkrete krav som kunne stilles til innleiebedriften måtte bygge på de andre bestemmelsene i tariffavtalen.

Den konkrete saken gjaldt vilkårene i Gardermoen Fuel Service og ble ført av advokat Christen Horn Johannessen for YS/Parat, men får betydning for alle overenskomster som har innleiebestemmelsene som ble tatt inn i 2012.

Dommen bekrefter det LO og Fellesforbundets sa etter dommen fra januar 2015, det vil si at de tillitsvalgte i innleiebedriften har forhandlingsrett og rett til å tviste brudd på likebehandlingsprinsippet, bl.a. om:

  • innholdet i informasjonen om arbeidsvilkår og hva som skal meddeles bemanningsforetaket
  • tvist om dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene for de innleide
  • tvist om tilstrekkelig aktivitet fra innleier for å få rettet opp i et mislighold av likebehandlingsprinsippet
  • og ved uenighet lokalt kan reises tvist etter Hovedavtalens regler.

Dommen kan du lese her.