Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet med Norsk Industri

Fellesforbundet og Norsk Industri har blitt enige i en tvistesak om fortolkning av en bestemmelse knyttet til Offshorebilaget i Industrioverenskomsten. – Jeg er veldig glad for denne positive avgjørelsen, sier forbundssekretær Jørn Eggum.

Saken gjelder bestemmelsen om tillegg på 7,5 timer for bevegelige hellig- og høytidsdager som faller i oppholdsperioden, skal betales fullt ut med 7,5 timer selv om det faktisk jobbes færre timer den aktuelle dagen. Bakgrunnen for saken er en tvist i Beerenberg AS om dette som nå dermed er løst.

- Dette er en sak vi har jobbet med i lengre tid og som jeg mener er viktig for alle medlemmer som går på offshorebilaget, sier klubbleder André Simonsen i Beerenberg. Han er glad for enigheten, selv om han gjerne skulle sett at den fikk tilbakevirkende kraft. Men dette er naturligvis en seier, og det viktigste er selvsagt at vi har sikret bestemmelsen framover, sier Simonsen.

- Vi har blitt enige om Norsk Industri om at bestemmelsen skal forstås slik at tillegget på 7,5 timer skal utbetales i sin helhet uavhengig av faktisk arbeidede timer. Her er det gjort et veldig godt tillitsvalgtarbeid lokalt hos Beerenberg, påpeker Eggum og legger til at enigheten ikke har tilbakevirkende kraft, men gjelder fra 19. juni i år.