Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet krever offentlig utredning

- Milliardoverskridelsene som Statoil i dag har offentliggjort for prosjektene som er under bygging i Asia, må få konsekvenser for framtidige utbygginger på norsk sokkel, mener Fellesforbunds leder Jørn Eggum.

- En rekke byggeoppdrag har de siste åra blitt tildelelt utenlandske verft basert på urealistisk prising og avvik fra standard bransjekontrakt. Det har vært et problem at norske leverandører taper kontrakter på pris, mens de endelige prosjektkostnadene nærmest uten unntak viser seg å bli mye høyere enn den opprinnelige differansen i tilbudene, sier forbundslederen.

- Nå må regjeringen iverksette en gjennomgang av situasjonen for leverandørindustrien, slik Stortinget forutsatte ved sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Fellesforbundet krever en uhildet offentlig utredning av alle forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene ved de utenlandske leveransene. Nok er nok, nå må konsekvensene både for leverandørindustrien og norske skattebetalere på bordet, understreker Jørn Eggum.

Les også