Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet mener:- Regjeringen må jobbe for gjenkjøpsavtaler og vedlikeholdskontrakter

1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, og rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, Jørn prangerød, deltok i dag på høring i Forsvars- og utenrikskomiteen om statsbudsjettet.

Solbakken fremførte under høringen LO og Fellesforbundets syn på budsjettforslaget. - Forsvaret investerer årlig om lag åtte mrd. kroner i materiell. Norske myndigheter må sikre industrisamarbeidsavtaler i form av gjenkjøp og andre ordninger som bidrar til nasjonal verdiskaping og teknologioverføring.


For å oppnå en balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi synes det avgjørende med en opptrapping av forsvarsbudsjettet fra dagens nivå. LO støtter derfor den langsiktige målsettingen om at 2 % av BNP skal gå til forvarsmål i løpet av en tiårsperiode. I det nye sikkerhetsbildet som vi nå står ovenfor utpeker Nordområdene seg som et område med stadig større strategisk viktighet. LO og Fellesforbundet støtter derfor regjeringens intensjon om økt tilstedeværelse og aktivitet i nord.

Budsjettforslaget beskriver anskaffelsen av ett nytt kystvaktfartøy med levering i 2018. Nordkapp-klassen, som snart runder 40 år i aktiv tjeneste, er planlagt erstattet som en del av et fremtidig prosjekt. -Slå prosjektene sammen til et prosjekt på tre skip. Det vil gi bedre skip, lavere kostnader og en mer effektiv prosess, sa Prangerød under høringen.

- Det bør snarest etableres en felles definisjons- og designfase av kystvaktskipene mellom Forsvaret og norsk industri! Dette anslås til å ha en kostnadsramme på 30 millioner kroner, men vil være en liten kostnad i forhold til gevinsten, sa Prangerød videre.


Regjeringen må bidra til at Norge kan vinne konkurransen om vedlikehold av de nye jagerflyene!


Prangerød tok også opp situasjonen for AIM Norway under høringen. AIM deltar nå i konkurranse om å vinne den neste store motorvedlikeholdskontrakten for de nye F35-flyene. - AIM må investere i en ny testcelle for disse motorene før man vet om de vinner oppdraget. Vi mener at regjeringen må sikre at AIM gis mulighet til å nå opp i konkurransen, sa Prangerød.