Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Kjøper aksjer i Klassekampen

Fellesforbundets forbundsstyre har i dag vedtatt å kjøpe aksjer tilsvarende en eierandel på fem prosent i Klassekampen AS. Beslutningen er en oppfølging av vedtak gjort på landsmøtet i oktober.

I begrunnelsen for vedtaket sa Fellesforbundets representantskap følgende i sin innstilling til landsmøtet:

"Det er ikke noe mål for Fellesforbundet  å gå ytterligere inn på eiersiden av Klassekampen utelukkende med sikte på å bli en strategisk eier i avisa. Det er derimot viktig for forbundet å støtte en riksdekkende dagsavis som har fokus på norsk arbeidsliv og fagbevegelse, og som har en profil som bringer fram saker fagbevegelsen er opptatt av. Fellesforbundet vil være tjent med at Klassekampen er sterk nok til å overleve i dagens utsatte avismarked, og at den fortsatt kan formidle fagbevegelsens utfordringer og politikk.

Representantskapet mener at Norge har behov for en tydelig dagsavis med fotfeste i arbeiderbevegelsen som en motvekt til andre dagsaviser som ikke har dette fokus, og mener derfor at det er riktig å støtte avisa gjennom å gå inn med en større eierandel. Forbundsstyret må behandle saken videre og vurdere størrelsen på en økt eierandel.