Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Klart for et moderat oppgjør

LOs representantskap vedtok i dag rammene for årets mellomoppgjør enstemmig og uten endringsforslag i forhold til LO-sekretariatets innstilling. Starten for oppgjøret er satt til 16. mars.

Det blir helt klart et moderat mellomoppgjør på grunn av den generelle øknomiske situasjonen. I uttalelsen heter det blant annet at "tiltak for lavtlønte og likelønnsutvikling er det som i videreføringen av hovedoppgjørets føringher bør gis prioritet". Fellesforbundets leder Arve Bakke har signalisert at det i år er viktigere å gi noe til de lavtlønnede enn å gi et lite generelt tillegg til alle.

– Vi ser at lønnsutviklingen er svært parallell for de fleste delene av arbeidslivet. Det er viktig for å sikre solidariteten og bærekraften i den norske modellen, sa LO-leder Gerd Kristiansen, som mener det er en fordel at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden synes å dele virkelighetsoppfatning foran mellomoppgjøret i år.

Klikk her for å lese uttalelsen fra LOs representantskap.