Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Klart for ny Oslofjordkonferanse!

Den 2. juni arrangerer Fellesforbundet en ny Oslofjordkonferanse på Lilletorget. Denne gangen vil hovedtemaet være arbeidsinnvandring.

Har vi handtert arbeidsinnvandringen etter østutvidelsen på en fornuftig måte? Hvordan skal vi handtere den i framtida? Bemanningsbransjens rolle? Er det ønskelig å begrense arbeidsinnvandringen, og i tilfelle hvordan? Har vi nødvendig handlingsrom for eventuelle endringer innenfor rammene av EØS avtalen?

Dessuten vil det bli kommentarer på den finske dommens betydning for den norske situasjonen, samt en gjennomgang av Langset-dommen. Det ser ut til å bli et program med mange spennende innspill og debatter.

Sett av datoen!

Detaljer om program og påmelding vil komme senere