Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krav om lærlinger også i Trondheim!

Trondheim kommune har vedtatt krav om lærlinger ved kontrakter i bransjer med lærlingbehov og ved kontakter av en viss størrelse/varighet.

Leder av Fellesforbundets avdeling 765, og leder av finans- og næringskomiteen for Arbeiderpartiet, Roar Aas, er veldig fornøyd med vedtaket. - Vedtaket gjelder også utenlandske bedrifter, og vedtaket innebærer at læringene faktisk er med på arbeidet i den aktuelle kontrakten. Dette er viktig for rekrutteringen og for de seriøse bedriftene, sier Aas.

For vel et år siden startet Aas å etterlyse lærlingklausuler i innkjøpsregelverket for kommunen. I går kveld ble det vedtatt i bystyret, og vedtaket lyder:

"Ved Trondheim kommunes inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser og ved kontrakter av en viss størrelse og varighet settes som vilkår at virksomheten er tilknyttet en godkjent lærlingeordning og er en aktiv lærebedrift med jevnlig inntak av lærlinger. Tilsvarende må utenlandske bedrifter dokumentere at de enten er tilsluttet norsk lærlingeordning eller at de er med i tilsvarende ordning i sitt hjemland. Lærling(er) skal delta i arbeidet med utførelse av den aktuelle kontrakten. Bestemmelsene her gjelder bare for kontrakter hvor arbeidet skal utføres i Norge."

Underveis i prosessen har Aas også fått bistand fra Fellesforbundet. - Det har vært en god drahjelp fra Fellesforbundet i forhold til å avsjekke mot nasjonalt regelverk, sier Aas.

Lignende krav om lærlinger har blitt gjeldende i flere kommuner, og er et viktig tiltak for at det offentlige kan gå foran i å skape flere lærlingplasser.