Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Medlemmene på byggfag fikk lønnsløft!

Leder av Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen, kan konstatere at årets mellomoppgjør ble et godt oppgjør for medlemmene på byggfag

Selv om årets oppgjør var et nulloppgjør, fikk bygningsarbeiderne et reelt lønnsløft fordi minstelønna ble hevet, gang- og reisetillegg økte og akkordtariffene fikk et løft på 2,2 prosent. - Dette fikk vi til grunnet tidligere faglig kamp og fremsynthet, understreker Vellesen.

Fellesoverenskomsten for byggfag fikk i årets mellomoppgjør flere endringer:

  • Minstelønna ble hevet
  • Gang- og reisetid ble økt
  • Overtidsgrunnlaget ble forbedret
  • Akkordtariffene fikk et løft på 2,2 %. De som jobber på akkordtariffene har dermed fått et reelt lønnstillegg.

- Det er vi veldig fornøyd med. Vi har fått tilbakemelding fra flere bedrifter hvor lønnsnivået har vært helt ned mot minstelønnssatsene- disse har også nå fått et reelt lønnstillegg. Medlemmene har grunn til å være fornøyd, sier Vellesen.

Bakgrunn
Bygningsarbeiderne opplevde tidligere at minstelønnssatsene stadig ble hengene etter lønnsutviklinga ellers, og det samme gjaldt akkordtariffene. Dette var fordi det bare ble regulert med det generelle tillegget.

- Det var vi lei av, og det var en grunn til kravet vårt om et kraftig løft av minstelønna før lønnsoppgjøret i 2010. Som et resultat av bygningsarbeiderstreiken i 2010 fikk vi inn nye reguleringsbestemmelser for mellomoppgjør. De høster vi godt av nå, forklarer Vellesen.

Når det gjelder minstelønnsbestemmelsene, skal de ta utgangspunkt i lønnsveksten innenfor avtaleområdet og ikke de generelle tilleggene.

Når det gjelder akkordtariffene har det også skjedd en vesentlig endring. Vi hadde tidligere en bestemmelse om oppmannsavgjørelse, hvor oppmannen generelt møtte oss på halvveien. Under det samme oppgjør i 2010 fikk vi inn at oppmannen skulle legge reell lønnsglidning til grunn for sin vurdering. Dermed ble det vanskeligere for arbeidsgiverne å ta saken til oppmannsavgjørelse.

- Dette betyr at mellomoppgjørsforhandlingene for byggfag nå har blitt reelle forhandlinger, og ikke bare statistikk. Dette er viktig for våre medlemmer som jobber innen byggfag- og som nå fikk et løft, avslutter Vellesen.