Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

NAV og veien videre

Fungerende NAV-direktør Kjersti Monland skriver at det må være opp til NAV-kontorene å avgjøre i hvilken grad de vil benytte eksterne samarbeidspartnere i det arbeidsrettede oppfølgingsarbeidet.

I et tilsvar spør forbundssekretær Steinar Krogstad om Monland mener at Stortinget kun skal bevilge penger til NAV uten å gi føringer for bruken av dem?

Krogstads innlegg, på trykk i Aftenposten 16.09.15.

Det er med undring jeg leser fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monlands innlegg i Aftenposten 13. september når hun skriver at det må være opp til NAV-kontorene å avgjøre i hvilken grad de bør benytte eksterne samarbeidspartnere i det arbeidsrettede oppfølgingsarbeidet.

Mener Monland virkelig at Stortinget bare skal sette av en sum penger til arbeidsrettet oppfølgingsarbeid, og så overlate til NAV å bestemme bruken av dem? Skal et NAV-kontor f. eks. ha full frihet til å ansette flere medarbeidere ved å kutte båndene til attføringsbedriftene? Den umiddelbare konsekvensen blir at attføringsbedriftene blir borte og erstattet med flere NAV-ansatte som skal stå for oppfølgingen. Hva vil skje dersom det viser seg at et slikt grep ikke fungerer? Jo, handlefriheten blir borte fordi det ikke finnes attføringsbedrifter igjen.